Projectdetails

or


Diagnostische waarde van echografie en FDG-PET/CT bij polymyalgia rheumatica

Keywords:
ultrasound Inflammatory rheumatic disease FDG PET/CT

Researchers:
Dr. E. Brouwer
Dr. K.S.M. van der Geest

Nature of the research:
Retrospectief statusonderzoek

Fields of study:
radiology reumatology nuclear medicine

Background / introduction
Polymyalgia rheumatica (PMR) is een veel voorkomende inflammatoire reumatische ziekte van schouders en heupen. De ziekte treedt op boven de leeftijd van 50 jaar. Slijmbeurzen, peesschedes en gewrichten kunnen ontstoken raken bij PMR. Eerder werd aangenomen dat een goede diagnostische test ontbreekt om deze inflammatoire aandoening aan te tonen. Inmiddels suggereren verschillende studies dat echografie en FDG-PET/CT de ontsteking in beeld kunnen brengen bij patiënten met PMR. Er bestaat vooralsnog onduidelijkheid over de exacte diagnostische accuraatheid van beide imaging tools bij PMR. Daarnaast lijken de bevindingen ook niet altijd overeen te komen, waarbij FDG-PET/CT mogelijk gevoeliger zou zijn voor het detecteren van de ontsteking.
Research question / problem definition
In dit retrospectieve onderzoek zullen de volgende vragen beantwoord worden:
1. Wat is de diagnostische waarde (sensitiviteit/specificiteit) van echografie en FDG-PET/CT bij het stellen van de diagnose PMR?
2. In hoeverre komen de bevindingen bij echografie en FDG-PET/CT overeen? Bijv. als de FDG-PET/CT scan ontsteking aan beide schouders toont, laat echografie dan ook bilaterale afwijkingen aan de schouders zien?
Workplan
Het UMCG heeft een unieke PMR Fast-track Clinic waarbij beeldvorming wordt toegepast in iedere patiënt met verdenking op PMR. Patiënten worden ook nauwkeurig vervolgd om zeker te zijn dat de diagnose klopt. Zodoende zijn we als een van de weinige centra in de wereld in staat om bovengenoemde vraagstellingen te onderzoeken. Voor het huidige onderzoek zullen klinische gegevens en imaging data verzameld worden middels statusonderzoek. Statistische analyses zullen uitgevoerd worden om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
References
Onze groep speelt internationaal gezien een leidende rol in het onderzoek naar PMR, en heeft belangrijke publicaties over de diagnostiek en pathogenese gepubliceerd.

Publicaties contactpersoon: https://orcid.org/0000-0003-2798-6765

Onderzoek PMR in UMCG (publieksacademie): https://www.youtube.com/watch?v=SgwnPTsGHJ4
back to toptop