Edit researchproject

In this email you'll find a link that you can use to edit the project on the website.

Only researchers that belong to the project can edit their project.

Please use the selectlist below to indicate which researcher you are. When you click the button 'Edit project', an email will be sent to the email of the selected researcher.


Your name


Project properties

Title Multidomein leefstijlinterventie ter preventie van cognitieve achteruitgang bij 60-80 jarigen met risicofactoren voor dementie: De FINGER-NL studie
Keywords dementia lifestyle Cognition
Researchers dr. N. Smidt
Prof. dr. R.C. Oude Voshaar
mw R.A. (Rosa) Palazuelos Gonzalez
Type of projectStage Wetenschap / Research project
Nature of the research Voor dit project ben je onderdeel van een team dat verantwoordelijk is voor de data verzameling van de FINGER-NL studie. Het betreft telefonische enquete afnemen waarbij potentiele deelnemers worden gescreend op geschiktheid voor deelname en het uitvoeren van een uitkomstmeting, zoals bloeddruk, lengte, gewicht, buik- en heupomvangsmetingen en instructie voor het dragen van de accelerometer (actigraph).
Fields of study epidemiology psychiatry geriatrics
Background / introduction
Het doel van de FINGER-NL studie is het onderzoeken van de effectiviteit van een tweejarige multicenter, multidomein leefstijlinterventie op het cognitief functioneren van niet-dementerende ouderen (60-80 jaar) met een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang, in Nederland. Deelnemers worden willekeurig toegewezen (randomisatie) aan een controle of interventiegroep. Deelnemers in de interventiegroep ondergaan gedurende twee jaar een intensieve leefstijlinterventie. De leefstijlinterventie is gericht op meerdere veranderbare risicofactoren voor dementie. Tijdens jouw stage kun je bijdragen aan de praktische uitvoering van de FINGER-NL studie in Groningen. Mogelijke taken bestaan uit: 1) het uitvoeren van de klinische (uitkomst)metingen (o.a. bloeddrukmeting), 2) het selecteren (telefonisch) van potentiële deelnemers.
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om kwantitatief onderzoek te doen naar de relatie tussen modificeerbare risicofactoren voor dementie (onder andere overgewicht, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, lage fysieke activiteit, lage voedingskwaliteit) en cognitief functioneren met behulp van longitudinale Lifelines data (www.lifelines.nl).
Research question / problem definition
Wat is de associatie tussen modificeerbare risicofactoren voor dementie en het cognitief functioneren van 60 tot 80 jarigen.
Workplan
de stage / pilot project bestaat uit:
1) praktisch deel: meehelpen met de data-verzameling
Daarnaast is het mogelijk om zelf wetenschappelijk onderzoek te doen.
2) wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen modificeerbare risicofactoren en cognitief functioneren. Dit zal gedaan worden m.b.v. Lifelines data.
References
Vrijsen J, Abu-Hanna A, De Rooij SE, Smidt N. Association between dementia parental family history and mid-life modifiable risk factors for dementia: a cross-sectional study using propensity score matching within the Lifelines cohort. BMJ Open. 2021 Dec 20;11(12):e049918. doi: 10.1136/bmjopen-2021-049918.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34930728/
back to toptop