Project details

or


Het verband tussen traumatische ervaringen en auditieve vocale hallucinaties

Keywords:
trauma hallucination

Researchers:
S. Rutten
J.A. Jenner

Type of project:
Stage Wetenschap / Research project

Nature of the research:
Retrospectieve analyse

Fields of study:
psychiatry

Background / introduction
De Stemmenpolikliniek van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) is een polikliniek voor patiënten met auditieve vocale hallucinaties, oftewel stemmenhoorders. Patiënten worden hier behandeld met Hallucinatie gerichte Integratieve Therapie (HIT) (Jenner, 2006). In de praktijk blijkt dat een groot deel van de patiënten op de Stemmenpolikliniek traumatische ervaringen hebben gehad, zoals verwaarlozing in hun jeugd, mishandeling, seksueel misbruik of gepest worden. Vaak hebben de stemmen te maken met het trauma. Niet zelden gaan deze stemmen gepaard hallucinaties in andere zintuiglijke modaliteiten, zoals beelden of het gevoel aangeraakt te worden.
Het vóórkomen van traumatische ervaringen bij stemmenhoorders deed bij ons de vraag ontstaan of er ook een significant verband tussen beiden bestaat. Er wordt al enkele jaren onderzoek verricht naar dit onderwerp. In twee grote studies werden hallucinaties gerapporteerd door ongeveer de helft van de niet-klinische psychiatrische patiënten die seksueel misbruikt of fysiek mishandeld waren (Pettigrew et al, 1997; Read et al, 2003). Hallucinaties kwamen voor bij 19% van de patiënten zonder deze traumatische ervaringen (Pettigrew et al, 1997). Shevlin et al (2007) onderzochten een populatie van 5877 personen. Hieruit bleek dat auditieve, visuele en tactiele hallucinaties significant vaker voorkwamen bij mensen die een seksueel trauma hebben doorgemaakt in hun jeugd.
Naar de beleving en inhoud van auditieve hallucinaties bij mensen met een traumatische ervaring in de voorgeschiedenis is enkel kleinschalig onderzoek verricht. Dit onderzoek suggereert dat auditieve hallucinaties vaker als negatief beleefd worden bij patiënten met een traumatisch verleden (Offen en at, 2003; Andrew et al, 2008) en dat de inhoud vaak gerelateerd is aan het trauma (Read et al, 1999).
Op de Algemene polikliniek Psychiatrie en op de Stemmenpolikliniek van het UCP zijn alle nieuwe patiënten gedurende de afgelopen maanden gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen waarin geïnformeerd wordt naar traumatische ervaringen en auditieve hallucinaties.
Research question / problem definition
De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de relatie tussen traumatische ervaringen en hallucinaties, door te kijken naar het vóórkomen en de beleving van hallucinaties bij patiënten met en zonder traumatische ervaringen in hun voorgeschiedenis.
Workplan
Het project zal bestaan uit een literatuurstudie, het invoeren van reeds verzamelde data, en het uitvoeren van beperkte statistische analyses met bijbehorende verslaglegging. Daarnaast is er de gelegenheid enige klinische ervaring op te doen door enkele dagen mee te lopen op de Stemmenpolikliniek.
References
Andrew, E.M., Gray, N.S., Snowden, R.J. (2008). The relationship between trauma and beliefs about hearing voices: a study of psychiatric and non-psychiatric voice hearers. Psychological Medicine Cambridge University Press 4;1-9

Jenner JA (2006). Hallucinaties: kenmerken, verklaringen en behandeling. Assen: Van Gorcum.
Offen, L., Waller, G., Thomas, G. (2003). Is reported childhood sexual abuse associated with the psychopathological characteristics of patients who experience auditory hallucinations? Child Abuse & Neglect 27 (8); 919-927.

Pettigrew, J., Burcham, J. (1997). Effects of childhood sexual abuse in adult female psychiatric patients. Aus N Z J Psychiatry 31(2): 208-13.

Read, J., Argyle, N. (1999). Hallucinations, Delusions, and Thought Disorder Among Adult Psychiatric Inpatients With a History of Child Abuse. Psychiatric Services 50:1467-1472.

Read, J., Agar, K., Argyle, N., Aderhold, V. (2003). Sexual and physical assault during childhood and adulthood as predictors of hallucinations, delusions and thought disorder. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice 76: 1– 22.

Shevlin, M., Dorahy, M., Adamson, G. (2007). Childhood traumas and hallucinations: An analysis of the National Comorbidity Survey. Journal of Psychiatric Research 41: 222–228
back to toptop