Project details

or


Screening op bipolaire stoornis bij patiënten gediagnosticeerd met een unipolaire depressie

Keywords:
hospital Deventer bipolar disorder unipolar disorder

Researchers:
W.C. van der Zwet

Type of project:
Stage Wetenschap / Research project

Nature of the research:
Dataverzameling; Invoer in SPSS; Data-analyse; Rapportage

Fields of study:
psychiatry

Background / introduction
Bij alle patiënten die ambulant in behandeling zijn voor een unipolaire depressie wordt de Mood Disorder Questionnaire (MDQ-nl) (Postma in druk) afgenomen. Dit zal gebeuren voorafgaand aan een reeds geplande afspraak met hun behandelaar.
Research question / problem definition
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre de bipolaire stoornis gemist is als diagnose. Uit onderzoek is bekend dat dit gebeurd.
Workplan
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die deze wetenschappelijke stage willen combineren met een semi-arts stage op onze afdeling. Dit is echter geen dwingende voorwaarde.
back to toptop