Project details

or


Het signaleren van seksuele disfuncties bij de psychiatrische intake

Keywords:
hospital Deventer sexual dysfunction

Researchers:
W.C. van der Zwet
Dr. J. van Egmond

Type of project:
Stage Wetenschap / Research project

Nature of the research:
Verzamelen gegevens; analyseren gegevens; schrijven van een rapportage over de gekozen onderzoeksvraag en daaraan gekoppelde doelen

Fields of study:
psychiatry

Background / introduction
Onder seksuele disfuncties wordt verstaan:
- Erectie- en lubricatieproblemen;
- Orgasmeproblemen;
- verminderd of afwezig seksueel verlangen;
- Pijn bij seks;
- Vaginisme;
- Vroegtijdige zaadlozing

Ten behoeve van het onderzoek zal het signaleren van seksuele disfuncties worden gedaan als onderdeel van de intakeprocedure door middel van het afnemen van de Vragenlijst voor het signaleren van Seksuele Disfuncties (VSD; Vroege, 1994). Op aanraden van dhr. Vroege zelf worden de verkorte versies van deze lijst gebruikt. Er worden zes versies in gebruik genomen: voor mannen met een vrouwelijke partner, voor mannen met een mannelijke partner, voor mannen zonder partner, voor vrouwen met een mannelijke partner, voor vrouwen met een vrouwelijk partner en voor vrouwen zonder partner.
Research question / problem definition
- Het beproeven van een diagnostisch instrument. In de praktijk bezien of dit iets kan opleveren in de zin van beter op de hoogte geraken van aanwezige sexuele problemen en het aanbieden van hulp daarin.
- GGZ Midden en West Overijssel brengt de prevalentie en aard van seksuele
disfuncties in kaart van de haar toevertrouwde patiënten.
- GGZ Midden en West Overijssel bepaalt op basis van de verzamelde gegevens betreffende prevalentie of er nieuwzorgaanbod moet worden ontwikkeld voor patiënten met seksuele disfuncties.
Workplan
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die deze wetenschappelijke stage willen combineren met een semi-arts stage op onze afdeling. Dit is echter geen dwingende voorwaarde.
back to toptop