Project details

or


Subjectieve ervaringen bij gebruik anti-psychotica

Keywords:
hospital Deventer Anti-psychotics psychosis compliance questionnaire

Researchers:
W.C. van der Zwet
Dr. J. van Egmond

Type of project:
Stage Wetenschap / Research project

Nature of the research:
Verzamelen gegevens; analyseren gegevens; schrijven van een rapportage over de gekozen onderzoeksvraag

Fields of study:
psychiatry

Background / introduction
Patiënten met een psychotische stoornis zijn meestal aangewezen op langdurig gebruik van antipsychotische medicatie. Een probleem daarbij is dat veel van hen voortijdig deze medicatie weer stopt. Daarbij spelen bijwerkingen en minder objectiveerbare subjectieve ervaringen een belangrijke rol.
Research question / problem definition
Er is in AZGroningen een vragenlijst ontwikkeld, de SRA (Wolters ea) waarmee na te gaan is hoe mensen de positieve en negatieve werkingen van deze medicatie ervaren en waarderen. Dit kan vervolgens gerelateerd worden aan de compliance.
Workplan
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die deze wetenschappelijke stage willen combineren met een semi-arts stage op onze afdeling. Dit is echter geen dwingende voorwaarde.
back to toptop