Project details

or


Evaluatie van de de Non Invasive Mobilization Of Coccyx (NIMOC) als behandeling van stuitpijn

Keywords:
coccygodynie stuitpijn fysiotherapie

Researchers:
dr. M.H. Blanker
M. Slieker-ten Hove
S. Lohof-Venema

Nature of the research:
Retrospectieve cohortstudie

Fields of study:
movement sciences epidemiology GP medicine

Background / introduction
Coccygodynie (ook wel stuitpijn genoemd) kan mild maar ook ernstig invaliderend zijn. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar coccygodynie. De exacte incidentie is onbekend, maar overal wordt vermeld dat het vaak voorkomt. Van de patiënten die in het ziekenhuis liggen voor rugpijn geeft 2,7 % stuitpijn als oorzaak van de pijn aan. In 2014 was coccygodynie de oorzaak van 14.000 bezoeken aan de spoedeisende hulp in de VS. De etiologie is onduidelijk, maar waarschijnlijk multifactorieel. Een groot gedeelte is direct gerelateerd aan een trauma of bevalling (Shams 2021). Coccygodynie komt 5 maal vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Er zijn studies gedaan naar de chirurgische aanpak van coccygodynie maar in het conservatieve beleid is tot op heden het advies alleen: pijnstillers, ga op een ring zitten en heb geduld, want er is niets aan te doen. Desondanks worden in de VS jaarlijks 1300 coccygectomie operaties uitgevoerd (Skalski 2020).
De laatste jaren is hard gewerkt aan een eenvoudige mobilisatietechniek om het os coccygis na een trauma (val of partus) weer in de juiste stand te krijgen. Deze mobilisatietechniek, de Non Invasive Mobilization Of Coccyx (NIMOC) is een milde, uitwendige mobilisatietechniek, waarvan in de dagelijkse praktijk veel effect wordt gezien.
In het conservatieve beleid ontbreekt onderzoek. Om deze techniek (die aan veel fysiotherapeuten wordt onderwezen) naast klinische evidentie ook een wetenschappelijke onderbouwing te geven, is onderzoek nodig. Een eerste stap daarin is het beschrijven van het klinisch beloop van patiënten die met deze techniek behandeld zijn en het onderzoeken van voorspellers van een gunstige uitkomst.
Research question / problem definition
Wat is het klinisch beloop van patienten met stuitpijn, die behandeld worden met de NIMOC?
Wat zijn voorspellers van (on)gunstig beloop?
Wat is het klinische traject van patiënten met stuitpijn die bij de bekkenfysiotherapeut komen?
Workplan
Je bouwt een database op basis van de gegevens die structureel zijn verzameld in een praktijk voor bekkenfysiotherapie met een grote populatie patienten met stuitpijn.
Je maakt een analyseplan en voert dat uit.
Desgewenst kijk je bij een of meer patienten mee om de behandelmethode in de praktijk te zien.
References
Shams A et al. Sacrococcygeal Morphologic and Morphometric Risk Factors for Idiopathic Coccydynia: A Magnetic Resonance Imaging Study. Global Spine J. 2021 Feb 11;2192568221993791.
Skalski MR et al. Imaging Coccygeal Trauma and CoccydyniaRadiographics 2020;40(4):1090-1106. doi: 10.1148/rg.2020190132
back to toptop