Project details

or


Diagnostic TMS in Parkinson's disease

Keywords:
Parkinson's disease Transcranial Magnetic Stimulation

Researchers:
I.E.C. Sommer
E. d'Angremont
B. Smid

Nature of the research:
Methodologisch onderzoek met magnetische stimulatie van de hersenen.

Fields of study:
medical physiology neurology psychiatry

Background / introduction
Bij de ziekte van Parkinson nemen naast dopamine ook andere neurotransmitters af, waaronder acetylcholine. Een tekort aan deze neurotransmitter gaat gepaard met onder andere cognitieve klachten en visuele hallucinaties. Behandeling van zo’n cholinerg tekort met een cholinesteraseremmer is soms gewenst, maar kan ook averechtse effecten hebben. Het fysiologische fenomeen ‘short-latency afferent inhibition’ (SAI) lijkt een geschikte biomarker voor cholinerge innervatie [1,2]. SAI wordt gemeten met behulp van transcraniële magnetische stimulatie (TMS) en elektrische stimulatie van een perifere zenuw. De klinische toepasbaarheid ervan hangt echter sterk af van de variatie tussen metingen en verschillende TMS-apparaten. Sinds kort staat er in Punt voor Parkinson in Groningen, een centrum voor gecentraliseerde parkinsonzorg, een gloednieuw rTMS-apparaat (repetitieve TMS), welke primair bedoeld is voor behandelingsdoeleinden. Het is nog onduidelijk of we met dit apparaat ook betrouwbaar SAI kunnen toepassen. Dit zal tijdens deze stage uitgezocht worden bij zowel patiënten als gezonde vrijwilligers.
Research question / problem definition
Wat zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op SAI en kunnen metingen op twee verschillende apparaten met elkaar vergeleken worden?
References
[1] Turco, C. V, El-sayes, J., Savoie, M. J., Fassett, H. J., Locke, M. B., & Nelson, A. J. (2018). Brain Stimulation Short- and long-latency afferent inhibition ; uses , mechanisms and influencing factors. Brain Stimulation, 11(1), 59–74. https://doi.org/10.1016/j.brs.2017.09.009
back to toptop