Project details

or


HAMLETT – to continue or not to continue?

Keywords:
First Episode Psychosis

Researchers:
I.A. Thompson
I.E.C. Sommer
E. van 't Hag

Nature of the research:
Op het UMC Groningen zijn wij recentelijk een onderzoek gestart – de HAMLETT studie. HAMLETT staat voor: Handling Antipsychotic Medication: Long-term Evaluation of Targeted Treatment.

Fields of study:
psychiatry

Background / introduction
Mensen die voor het eerst een psychotische episode hebben gehad, krijgen meestal antipsychotica voorgeschreven. We weten dat deze medicijnen goed helpen om een psychotische episode te behandelen en terugval te voorkomen. Sinds kort zijn er echter aanwijzingen dat het gebruik van antipsychotica op de lange termijn een ongunstig effect kan hebben op persoonlijk en sociaal functioneren. Misschien komt dit doordat antipsychotica het functioneren remmen, zoals het denkvermogen (moeilijkheden om op woorden te komen of om te concentreren) of de motivatie om dingen te ondernemen met andere mensen en de mogelijkheid om te genieten van fijne momenten. De HAMLETT studie onderzoekt daarom: to continue or not to continue?
Research question / problem definition
Op het UMC Groningen help je met het afnemen van uitgebreide klinische vragenlijsten, cognitieve taken en lichamelijk onderzoek. Het gaat dus om een onderzoek waarbij veel patiëntcontact plaatsvindt. Het exacte scriptieonderwerp is nader overeen te komen in samenwerking met de onderzoekers.
back to toptop