Project details

or


Patients with self inflicted burn injuries; how do they fare?

Keywords:
burns self inflicted suicide

Researchers:
dr. M.K. Nieuwenhuis
P.A. Cornet
T.W. Broersma
A.S. Niemeijer
G.I.J.M. Beerthuizen

Nature of the research:
retrospectieve studie

Fields of study:
psychiatry

Background / introduction
Achtergrond
In Europa en Amerika komen zelf toegebrachte brandwonden (self inflicted burn (SIB)) niet vaak, maar wel regelmatig voor; het betreft tussen de 2 en 14% van alle opnames van patienten met brandwonden (Laloe, 2004). Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat patienten met SIB een slechtere outcome hebben in vergelijking met patienten die worden opgenomen na een ongeval (accidental burn (AB)) (b.v. Theodorou et al., 2011; Modjarred et al., 2007). Nu is het ook zo dat bij zelf toegebrachte brandwonden, zeker als het om een tentamen suïcide gaat, vaak sprake is van ernstiger letsel, waardoor een slechtere uitkomst (mortaliteit, opnameduur) te verklaren is. Echter, ook als rekening gehouden wordt met ernst van het letsel, en al dan niet ook leeftijd en geslacht, wordt gevonden dat de outcome van patienten met zelf toegebrachte brandwonden nog steeds slechter is in vergelijking met patienten die worden opgenomen na een ongeval (Forster et al., 2012; Varley et al., 20011; Horner et al., 2004), maar niet in alle studies (van der Does et al., 1997). Als mogelijke factoren die deze slechtere outcome verklaren kwamen onder andere slechtere therapie trouw, en vertraging in het ontslagtraject naar voren (Wisely et al., 2010). Daarnaast zijn toch ook aanwijzingen gevonden dat als niet alleen rekening gehouden wordt met de ernst van het letsel, maar ook met aanvullende demografische en gezondheidskarakteristieken (19 factoren in totaal) (Thombs et al., 2008), outcome van patienten met SIB en AB wel vergelijkbaar is.
Bij het merendeel van patienten met zelf toegebrachte brandwonden is sprake van psychiatrische stoornis(sen). Deze patienten vragen niet alleen veel zorg en begeleiding door de ernst van de brandwonden, maar ook door de psychiatrische en somatische comorbiditeit. In verschillende settings, waaronder ook brandwonden, wordt gevonden dat de psychiatrische stoornis een belangrijke factor zou kunnen zijn met betrekking tot – slechtere - outcome (Thombs et al., 2007; Bourgeois et al., 2005, Bressi et al., 2006).
Ook al is de incidentie van SIB wellicht niet hoog, de ernst van het letsel en mogelijk slechtere outcome zorgen ervoor dat dit een belangrijke subgroep is. Om de intensive en complexe zorg voor deze patienten verder vorm te kunnen geven, is het nodig meer inzicht te krijgen in het beloop en de outcome van behandeling van patienten met SIB, en factoren die hierbij een rol zouden kunnen spelen.
Research question / problem definition
Doel van het onderzoek
Inventariseren van de incidentie van zelf toegebrachte brandwonden en outcome van deze groep patienten in vergelijking met patienten met brandwonden na een ongeval.
Workplan
Studieopzet
In dit retrospectieve onderzoek worden ten eerste patienten met SIB vergeleken met patienten met AB. Ten tweede worden beloop van herstel en outcome van 30 patienten met SIB vergeleken met 30 patienten met AB, gematched op ernst van het letsel (op basis van ABSI score (Abbreviated Burn Severity Index, Tobiasen et al., 1982; Forster et al., 2011) en comorbiditeit.
Daartoe worden uit de medische status van patiënten die voldoen aan de inclusie criteria de volgende gegevens verzameld:
- datum: geboorte, ongeval, opname en ontslag - complicaties
- geslacht - comorbiditeit
- etiologie en lokalisatie brandwonden - mortaliteit
- % totaal verbrand lichaamsoppervlak (TVLO) - psychofarmaca
- inhalatieletsel - kolonisatie
- beademingsdagen - huwelijkse staat
- datum en type OK (‘s) - ontslagbestemming
References
Referenties
Bourgeois JA, Kremen WS, Servis ME, Wegelin JA, Hales RE. The impact of psychiatric diagnosis on length of stay in a university medical center in the managed care era. Psychosomatics 2005 Sep;46:431-9
Bressi SK, Marcus SC, Solomon PL. The impact of psychiatric comorbidity on general hospital length of stay. Psychiatr Q 2006;77:203-9
Forster NA, Nunez DG, Zingg M, Haile SR, Kunzi W, Giovanoli P, et al. Attempted Suicide by Self-Immolation is a Powerful Predictive Variable for Survival of Burn Injuries. J Burn Care Res 2012 (epub).
Forster NA, Zingg M, Haile SR, Künzi W, Giovanoli P, Guggenheim M. 30 years later--does the ABSI need revision? Burns. 2011;37:958-63
Horner BM, Ahmadi H, Mulholland R, Myers SR, Catalan J. Case-controlled study of patients with self-inflicted burns. Burns 2005;31:471-5
Laloe V. Patterns of deliberate self-burning in various parts of the world. A review. Burns 2004;30:207-15
Modjarrad K, McGwin G, Jr., Cross JM, Rue LW, III. The descriptive epidemiology of intentional burns in the United States: an analysis of the National Burn Repository. Burns 2007 Nov;33(7):828-32.
Theodorou P, Phan VT, Weinand C, Maegele M, Maurer CA, Perbix W, et al. Suicide by burning: epidemiological and clinical profiles. Ann Plast Surg 2011 Apr;66(4):339-43.
Thombs BD, Bresnick MG. Mortality risk and length of stay associated with self-inflicted burn injury: evidence from a national sample of 30,382 adult patients. Crit Care Med 2008;36:118-25
Thombs BD, Singh VA, Halonen J, Diallo A, Milner SM. The effects of preexisting medical comorbidities on mortality and length of hospital stay in acute burn injury: evidence from a national sample of 31,338 adult patients. Ann Surg 2007 Apr;245:629-34
Tobiasen J, Hiebert JM, Edlich RF. The abbreviated burn severity index. Ann Emerg Med. 1982;11:260-2
van der Does AJ, Hinderink EM, Vloemans AF, Spinhoven P. Burn injuries, psychiatric disorders and length of hospitalization. J Psychosom Res 1997;43:431-5
Varley J, Pilcher D, Butt W, Cameron P. Self harm is an independent predictor of mortality in trauma and burns patients admitted to ICU. Injury 2011 (epub)
Wisely JA, Wilson E, Duncan RT, Tarrier N. Pre-existing psychiatric disorders, psychological reactions to stress and the recovery of burn survivors. Burns 2010;36(2):183-91
back to toptop