Project details

or


Validiteit en betrouwbaarheid van de NL VISA-A Sedentary voor Achillespeesklachten

Keywords:
questionnaire Validation study Achilles tendinopathy

Researchers:
Dr. I. van den Akker-Scheek
Dr. J. Zwerver
O.C. Dams

Nature of the research:
Klinimetrisch onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid van een vragenlijst

Fields of study:
GP medicine orthopedics sports medicine

Background / introduction
Klachten van de Achillespees zijn veel voorkomend en nemen in incidentie toe. Om de mate van ernst van Achillespees klachten vast te kunnen stellen is de Victorian Institute of Sport Assessment-Achilles (VISA-A) ontwikkeld. Middels deze vragenlijst kan inzicht verkregen worden in de ernst van klachten van de Achillespees en of de symptomen effect hebben op de lichamelijke activiteit van patiënten. Deze vragenlijst is echter voornamelijk gericht op sportief actieve patiënten. Omdat klachten van de Achillespees ook veel voorkomend zijn bij sedentaire patiënten is recent de VISA-A Sedentary ontwikkeld. Uit onderzoek is gebleken dat deze vragenlijst een valide en betrouwbare vragenlijst is voor het vaststellen van klachten en beperkingen van de Achillespees bij niet-sportende patiënten. Er is nog geen Nederlandse versie van de VISA-A Sedentary voorhanden.Voordat een vertaalde versie van de VISA-A Sedentary in de Nederlandse praktijk gebruikt kan worden, zal uitgezocht moeten worden of deze Nederlandse versie van de VISA-A Sedentary betrouwbaar en valide is voor het in kaart brengen van de ernst symptomen en het fysiek functioneren bij sedentaire patiënten met klachten van de Achillespees.
Research question / problem definition
Doel van deze studie is het vertalen van de VISA-A Sedentary in het Nederlands en vervolgens te onderzoeken of deze Nederlandse versie van de VISA-A Sedentary betrouwbaar en valide is voor het in kaart brengen van de ernst symptomen en het fysiek functioneren bij sedentaire patiënten met klachten van de Achillespees.
Workplan
De vertaling van de VISA-A Sedentary in het Nederlands zal uitgevoerd worden volgens internationale richtlijnen. Vervolgens zal deze vertaling getest worden bij een kleine groep patiënten die behandeld zijn aan klachten van de Achillespees (N=10). Daarna zullen de klinimetrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de VISA-A Sedentary onderzocht worden. Hiervoor zullen [N=100] patiënten die behandeld zijn wegens klachten van de Achillespees gevraagd worden om zowel de Nederlandse versie van de VISA-A Sedentary als een aantal andere vragenlijsten in te vullen. Door de mate van overeenkomst tussen deze vragenlijsten en de Nederlandse versie van de VISA-A Sedentary te bepalen kan inzicht verkregen worden in de validiteit van de Nederlandse versie van de VISA-A Sedentary. Tevens zullen deze patiënten twee weken nadat ze de VISA-A Sedentary hebben ingevuld, deze vragenlijst nogmaals invullen om zo inzicht te krijgen in de test-hertest betrouwbaarheid van de Nederlandse versie van de VISA-A Sedentary.
References
S O'Neill et al 2016. VISA A Sedentary - A patient reported outcome measure for patients with Achilles tendinopathy who do not participate in sport.
back to toptop