Project details

or


Treatment resistant depression; Innovatief neuroimaging onderzoek naar de neurobiologie van therapieresistentie bij depressie

Keywords:
Neuroimaging treatment resistant depression (TRD) neurobiology

Researchers:
dr. H.G. Ruhé
Dr. H. Geugies

Type of project:
Stage Wetenschap / Research project

Nature of the research:
Verschillende Patiëntgebonden stageprojecten zijn mogelijk: - lopend klinisch onderzoek naar rol van dopamine in TRD onderzocht met MRI en PET - Onderzoek naar predictie van therapieresistentie aan de hand van MRI resting state data uit een bestaande longitudinale angst en depressie database (Netherlands Study of Depression and Anxiety, NESDA): data analyse - Data bewerking (corrigeren voor ademhaling, hartslag en bewegingsruis bij fMRI data)

Fields of study:
psychiatry

Background / introduction
Het niet aanslaan van medicatie is een groot probleem bij de behandeling van depressie. Non-respons op medicatie (<50% verbetering van ernst van de symptomen) komt vaak voor en is een belangrijke veroorzaker van langdurige klinische opname, chronische depressie, suïcidaliteit en hoge zorgkosten.
De ontwikkeling van nieuwe behandel methoden wordt grotendeels belemmerd door onvoldoende kennis van de etiologie en pathofysiologie van (therapieresistente) depressie (TRD).
Research question / problem definition
In het psychiatrisch handboek (DSM) wordt een grote verscheidenheid aan depressieve subtypen samengevat onder de algemene noemer major depressive disorder (MDD). het samenvoegen van waarschijnlijk verschillende, heterogene ziektebeelden belemmert gespecificeerde behandelstrategieën. Het is daarom van groot belang om binnen deze heterogene diagnose verschillende homogene subgroepen met bijbehorende pathofysiologische kenmerken te definiëren, om zo mogelijk de ontwikkeling van nieuwe behandel methoden te initiëren. Mogelijk is het niet verbeteren op behandeling (therapieresistente depressie (TRD)) een karakteristiek die een meer homogene groep patienten met een dopaminerge dysfunctie insluit.

Onderzoeksvraag:
Is TRD een subtype van MDD met bijbehorende karakteristieke neurobiologische kenmerken?
- Is er bij TRD sprake van een dysfunctioneel dopamine systeem?
- Kan TRD worden voorspeld aan de hand van resting-state fMRI patronen?
Workplan
De werkzaamheden zijn gevarieerd. Bij interesse kan er een afspraak worden gemaakt om een indruk te geven van het onderzoeks- en data aanbod en te bespreken wat de mogelijkheden zijn.
Voorbeelden:
- Participeren in lopend klinisch onderzoek: werven van proefpersonen, afnemen van neuropsychologische taken, helpen bij MRI/PET scan, dataverzameling, MRI data analyse
- MRI data analyse op basis van een bestaande longitudinale NESDA dataset
- Epidemiologisch onderzoek op basis van NESDA
- Databewerking (filteren van ademhaling, hartslag en bewegingsruis uit fMRI data) fMRI data
- Literatuuronderzoek gericht op het uitzoeken van een deelvraag met betrekking tot de werking van het dopamine- of glutamaatsysteem bij stemmingsstoornissen
- Schrijven van een scriptie (bachelormaster thesis).
In overleg is een combinatie van bovenstaande mogelijkheden ook mogelijk.
back to toptop