Projectdetails

or


Pluis-niet pluis in de specialistische setting

Keywords:
medical problem-solving intuition diagnostic reasoning

Researchers:
dr. C.F. Stolper
prof. dr. J.W. Snoek

Nature of the research:
Project 1: opstellen, afnemen en analyseren van een web-based enquête (survey) onder specialisten Project 2: kwalitatief onderzoek m.b.v. focusgroepen; analyse m.b.v. zgn. systematische inhoudsanalyse. Beide projecten dienen als wetenschappelijke stage. Het heeft meerwaarde als de projecten simultaan worden uitgevoerd door twee studenten. Standplaats: Isala klinieken, Zwolle en UMCG

Fields of study:
pediatrics neurology internal medicine

Background / introduction
Sinds 2005 wordt door een multidisciplinaire projectgroep uit de universiteiten van Maastricht en Antwerpen onderzoek uitgevoerd naar het aandeel van het pluis/niet-pluis gevoel (PNP) in het diagnostisch redeneren van de huisarts. Dit onderzoek heeft inmiddels tot een aanzienlijk aantal publicaties geleid.1-8 Inmiddels is dit onderzoek uitgebreid naar het buitenland (zie www.gutfeelingsingeneralpractice.eu waar de meest recente informatie kan worden gevonden).
PNP kan worden beschouwd als exemplarisch voor het niet-analytisch denken, als een specifieke vorm van skilled intuition, intuïtieve kennis die opgebouwd wordt door ervaring in een specifiek domein, een zg environment with high validity c.q. high valid cues.9 Ervaren artsen denken veelal primair niet-analytisch, maar schakelen over op analytisch denken wanneer patronen niet worden herkend, dan wel niet helemaal kloppen of wanneer het probleem als gecompliceerd wordt gepercipieerd. De output van het diagnostisch redeneren is een resultaat van de interactie tussen analytisch en niet-analytisch denken en daarin speelt PNP een substantiële rol. Deze zgn. dual process theorieën vormen het frame-work waarbinnen PNP kan worden begrepen.10
Vooralsnog is het onduidelijk welke rol PNP in de tweede lijn speelt. Los van theoretische betekenis, heeft onderzoek naar de rol van PNP in de eerste en tweede lijn wellicht ook belangrijke praktische en onderwijskundige consequenties.
Research question / problem definition
In welke vorm en in welke omstandigheden manifesteert PNP/intuïtie zich in de praktijk van ziekenhuisspecialismen?
Workplan
Globale opzet en uitvoering van project 1
Het eerste onderzoek zal bestaan uit het opstellen, afnemen en analyseren van een web-based enquête onder specialisten van een aantal verschillende disciplines.
Globale opzet en uitvoering van project 2
Focusgroeponderzoek onder specialisten; evaluatie resultaten m.b.v. systematische
inhoudsanalyse
References
1. Stolper CF, Van Bokhoven MA, Houben PHH, Van Royen P, Van de Wiel M, Van der Weijden T et al. The diagnostic role of gut feelings in general practice. A focus group study of the concept and its determinants. BMC Fam Pract 2009; 10(17).
2. Stolper CF, Van Royen P, Van Bokhoven MA, Houben PHH, Van de Wiel M, Van der Weijden T et al. Consensus on gut feelings in general practice. BMC Family Practice 2009, 10:66 2009.
3. Stolper CF, Legemaate J, Dinant GJ. How do disciplinary tribunals judge the 'gut feelings' of doctors? An analysis of Dutch tribunal decisions 2000-2008. J Law and Medicine 2010; 18(1):68-75.
4. Stolper CF, Van Leeuwen Y, Van Royen P, Van de Wiel M, van Bokhoven MA, Houben PHH et al. Establishing an international research agenda on gut feelings in general practice using the nominal group technique. Eur J of Gen Pract 2010;(2):75-79.
5. Stolper CF, Van Royen P, Dinant GJ. The 'sense of alarm' ('gut feeling') in clinical practice. A survey among European general practitioners on recognition and expression. Eur J Gen Pract 2010;(2):72-74.
6. Stolper CF, Van de Wiel M, Van Royen P, Van Bokhoven MA, Van der Weijden T, Dinant GJ. Gut feelings as a third track in general practitioners' diagnostic reasoning. J Gen Intern Med 2011; 26(2):197-203.
7. Stolper CF, Wiel van de MWJ, Van Royen P, Bokhoven van MA, Weijden van der T, Dinant GJ. Intuïtieve kennis is volwaardige kennis. MC 2011; 66(46):2815-2817.
8. Stolper CF, Van de Wiel WJ, De Vet HCW, Rutten ALB, Van Royen P, Van Bokhoven MA et al. Family physicians' diagnostic gut feelings are measurable: construct validation of a questionnaire. BMC Fam Practice 2013,;14(1)
9. Kahneman D, Klein G. Conditions for intuitive expertise: a failure to disagree. Am Psychol 2009; 64(6):515-526.
10. Snoek JW. Dokter & intuïtie. In: F. Jonker, C. Tacke, eds. Intuïtie in de Geneeskunde. de Tijdstroom, 2011;37-57.
back to toptop