Mandema-Stipendium

 

 


Wat is het Mandema-stipendium?

Het Mandema-stipendium is een persoonsgebonden financiering (€90.000,-), die jonge, recent-gepromoveerde talentvolle arts-onderzoekers financiële ondersteuning biedt bij hun intentie de opleiding tot medisch specialist te combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (opbouwen van een eigen onderzoekslijn). Kandidaten hebben de ambitie en kwaliteiten om door te stromen in een academische toppositie binnen een universitair medisch centrum, bij voorkeur het UMCG.

Wat biedt het Mandema-stipendium?
Het Mandema-stipendium is opgebouwd uit een gecombineerd traject van de medische specialisatie en (medisch-)wetenschappelijk onderzoek. Het traject kan – na het eerste jaar dat volledig besteed moet worden aan de specialisatie - op diverse manieren worden ingevuld en kenmerkt zich door een grote flexibiliteit.

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?
Aanvragen kunnen 2 maal per jaar (vóór 15 april en 15 oktober) ingediend worden door recent gepromoveerde AIOS, die hun specialisatie in het UMCG zullen volgen, of door hen die binnen een jaar zullen starten. Vanaf de ronde van 15 oktober graag gebruik maken van het vernieuwde aanvraagformulier.

Vragen?
Neem contact op met:
mw. dr. J.M. van der Mark - van der Wouden, JSM
tel.: 050 - 361.6830
e-mail: j.m.van.der.mark@umcg.nl

back to toptop