Edit researchproject

In this email you'll find a link that you can use to edit the project on the website.

Only researchers that belong to the project can edit their project.

Please use the selectlist below to indicate which researcher you are. When you click the button 'Edit project', an email will be sent to the email of the selected researcher.


Your name


Project properties

Title Diagnostische waarde echo duplex in het detecteren van de aanwezigheid en lokaliseren van een stenose bij autologe arterioveneuze fistels
Keywords arterioveneuze fistel, dialyse shunt stenose echo duplex, diagnotische waarde
Researchers A. Cosovic
M. van den Berg
Nature of the research Retrospectief statusonderzoek
Fields of study surgery internal medicine vascular medicine
Background / introduction
De arterioveneuze fistel (AVF) is de meest gebruikte methode voor vasculaire toegang bij hemodialyse. Vroege detectie van stenose is belangrijk om fistel trombose te voorkomen. Een significante verandering in bloed flow wordt beschouwd als de beste voorspeller voor de aanwezigheid van een stenose. Angiografie is de gouden standaard voor de evaluatie van een niet goed functionerende AVF. Wanneer de locatie van een stenose niet bekend is, moet angiografie altijd arterieel aangeprikt worden. Echo duplex (ED) is een alternatief in het detecteren van de graad en locatie van een stenose. Het is een niet invasief, veilig en goedkoop onderzoek. Ook kan, indien interventie noodzakelijk is, de benaderingsmethode beter bepaald worden. Het aantal studies over de diagnostisch waarde van ED is echter beperkt.
Research question / problem definition
Wat is de betrouwbaarheid van echo duplex in het detecteren en lokaliseren van een significante (>50%) stenose bij een AVF na een significante verandering in flow (<400 ml/min of ≥20% afname)? Wat zijn belangrijke parameters (pre- en postoperatief) zijn voor het zo lang mogelijk behouden van de dialyseshunts?
Workplan
Patiënten die in de periode van januari 2007 tot en met juni 2016 een operatie ondergingen waarbij een AVF is aangelegd in het Scheperziekenhuis worden geselecteerd. Bij alle patiënten die nadien een significante verandering in bloed flow (<400 ml/min of ≥20% afname) doormaakten, is een ED uitgevoerd. In geval van een afwijkende ED (>50% stenose) is een angiografie verricht. Voor dit onderzoek zullen de resultaten van ED en angiografie worden vergeleken om de positief voorspellende waarde van ED vast te stellen.
back to toptop