Project details

or


Evaluatie van prognostische factoren die bepalend zijn voor het behandelingsresultaat van acute myeloide leukemie

Keywords:
chemotherapy cell death Acute Myeloid Leukemia

Researchers:
prof. dr. J.J. Schuringa
prof.dr. E. Vellenga

Type of project:
Onbekend

Nature of the research:
Translationeel

Fields of study:
haematology

Background / introduction
Patiënten met de kwaadaardige bloedziekte acute myeloide leukemie (AML) worden behandeld met intensieve chemotherapie. De meerderheid van de patiënten raken hun ziekte kwijt na deze behandeling echter na enige tijd treedt er toch weer een recidief van de ziekte op bij een bepaalde groep van deze patiënten. Deze gegevens duiden erop dat bij een zekere groep van de patiënten de leukemie cellen uiteindelijk ongevoelig zijn voor de ingestelde behandeling. Deze ongevoeligheid voor chemotherapie hangt onder ander samen met eiwitten die in versterkte mate in de leukemie cellen aanwezig zijn en de leukemie cel beschermen tegen de celdodende werking van chemotherapie. Nadere karakterisatie van deze eiwitten is van belang om deze patiënten groep beter te definiëren en daardoor mogelijk ook de behandeling te verbeteren.
Research question / problem definition
Kunnen nieuwe eiwitten opgespoord worden in leukemie cellen die van belang zijn voor het therapie resultaat van patiënten met acute myeloide leukemie?
Workplan
De afdeling Hematologie van het UMCG behandelt per jaar 30-40 patiënten met een acute myeloide leukemie. Gedurende de afgelopen jaren is materiaal van deze patiënten verzameld dat gebruikt kan worden voor deze analyse. Deze gegevens kunnen gekoppeld worden aan de klinische gegevens van de patiënten die verzameld zijn in het Hovon datum centrum te Rotterdam. Hovon is een samenwerkingverband van hematologische centra, o.a. ten doel patiënten groepen geprotocolleerd te behandelen in Nederland en daar buiten.

Recente onderzoekingen op het researchlab Hematologie UMCG hebben duidelijk gemaakt dat een aantal eiwitten duidelijke invloed hebben op het apoptotisch proces van leukemie cellen waaronder het p21, p27, eiwitten die betrokken zijn bij de celcyclus, en het heat shock eiwit HSP27. Hierbij speelt niet alleen het al of niet tot expressie komen van het eiwit een rol maar ook de lokalisatie. De celbiologische rol van deze eiwitten in leukemie cellen is onderzocht in een kleine groep patiënten maar moet nu uitgebouwd worden tot een grote groep patiënten om aan te tonen dat deze eiwitten ook werkelijk een rol spelen bij het uiteindelijke behandelingsresultaat van deze patiënten groep.

Gebruikte technieken:
Celkweek technieken, cel scheiding technieken door middel van Facs analyse, Western blotting, immunocytochemie, statistische bewerking van de gegevens.
back to toptop