Project details

or


Straling & DNA-schade response

Keywords:
cell cycle radiotherapy DNA

Researchers:
prof. dr. H.H. Kampinga
prof. dr. O.C.M. Sibon

Type of project:
Stage Wetenschap / Researchproject of MD/PhD programme

Nature of the research:
Basaal

Fields of study:
cell biology Straling en Stresscelbiologie

Background / introduction
Checkpoint genen spelen een essentiele rol in de regulatie van de celcycus na beschadiging van het DNA. Mutaties in checkpoint genen leiden dan ook tot een verhoogd risico om kanker te krijgen. Gebruikmakend van een zogenaamde "forward genetic screen" in Drosophila wordt in ons laboratorium naar mutanten gezocht met een verhoogde gevoeligheid voor DNA beschadigende agentia. Na identificatie van een sensitieve mutant wordt getacht het betrokken gen te cloneren en wordt gezocht naar humane homologen. De functie van de genprodukt wordt zowel in Drosophila als in dielijke celkweken bestudeerd gebruikmakend van een divers scale van technieken.
Research question / problem definition
Kloneren van het gen van een (aantal) reeds geidentificeerde mutant(en). Uitvoeren van database searches om functionele domeinen van het nieuwe gen te identificeren en mogelijke humane homologen van het Drosophila gen op te sporen.

Hypothese:
Het gebruik van een screen in het multicellulaire organisme Drosophila leidt tot identificatie van nieuwe genen, die bij de gebruikelijke screens in unicellulaire organismen zoals bijv. gist niet kunnen worden gevonden.
Workplan
Gebruikte technieken:
DNA clonerings technieken, Immunocytochemie,Western blotting, Confocale Laser Scanning Microscopie.
back to toptop