Project details

or


Preventief beleid bij vrouwen met een BRCA1/2 mutatie

Keywords:
prevention BRCA1/2 mutation hereditary tumours

Researchers:
dr. M.J.E. Mourits
Prof. dr. G.H. de Bock

Type of project:
TTT project (year 1), Pilot project (year 2 or 3), Stage Wetenschap / Researchproject of MD/PhD programme

Nature of the research:
Patiëntgebonden histopathologisch- en laboratoriumonderzoek, waarbij weefsel van preventief verwijderde ovaria en tubae van vrouwen met een BRCA1/2 mutatie wordt vergeleken met benigne ovaria en tubae van vrouwen zonder erfelijke aanleg voor borst-eierstokkanker

Fields of study:
epidemiology gynaecology

Background / introduction
Vanuit de afdelingen Gynaecologie en Epidemiologie wordt binnen het aandachtsgebied 'Optimaal beleid bij vrouwen met een verhoogd risico op kanker vanwege een genetische mutatie' zowel basaal als klinisch wetenschappelijk onderzoek verricht. Het onderzoek heeft zich de laatste jaren in hoofdzaak geconcentreerd op de volgende thema's: de opbrengst van screening en van preventieve bilaterale salphingo-oophorectomie (BSO).
Research question / problem definition
Aandacht richt zich met name op de waarde van de huidige screening en de bruikbaarheid van de screeningsinstrumenten en verbetering daarvan. Ook gaat het over het aanscherpen van de indicatiestelling voor preventieve BSO, bijvoorbeeld op basis van het de jongste leeftijd van voorkomen van ovarium carcinoom in de familie. Tevens bestaat er de mogelijkheid om zowel ovariumcarcinoom weefsel van mutatiedraagsters te vergelijken met dat van niet-mutatiedraagsters en om benigne ovarieel en tubair weefsel in deze twee groepen te vergelijken.
Workplan
Studenten worden in de gelegenheid gesteld om mee te werken aan lopend onderzoek. Er zijn werkzaamheden denkbaar op zowel het gebied van gegevens verzameling, verwerking van patiëntenmateriaal (bloedmonsters, etc), als het uitvoeren van laboratorium-analyses. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een eigen project te ontwikkelen binnen deze researchlijn, wat zou kunnen leiden tot een MD/PhD aanvraag.
back to toptop