Project details

or


Revalidatie na laryngectomie; hoe kunnen we de epiglottisfunctie herstellen?

Keywords:
laryngectomy biomedical technology rehabilitation

Researchers:
prof.dr. G.J. Verkerke

Type of project:
Stage Wetenschap / Research project

Nature of the research:
Translationeel multidisciplinair onderzoek. Welke bestaande technieken zijn er om de epiglottisfunctie te vervangen? Er wordt samengewerkt met studenten Biomedische Technologie

Fields of study:
biomaterials ENT medicine

Background / introduction
Vanwege keelkanker in een vergevorderd stadium is het soms noodzakelijk het strottenhoofd in zijn geheel te verwijderen; een zogenaamde totale laryngectomie. Bij deze chirurgische ingreep wordt de larynx losgesneden van de trachea, welke voor de ademhaling een nieuwe verbinding krijgt met een stoma onderin de nek (fig.1 ).

De operatie heeft voor de patiënt een aantal vervelende gevolgen, zoals het verlies van de stem door het verdwijnen van de stemplooien. Er zijn voor de gelaryngectomeerde patiënt een aantal hulpmiddelen en technieken beschikbaar voor (gedeeltelijke) revalidatie van diverse functies, waaronder bijvoorbeeld stemrevalidatie door middel van het plaatsen van een shunt-ventiel in de wand tussen de trachea en oesophagus (fig. 1).

Dit shuntventiel zorgt voor een nieuwe luchtwegverbinding tussen de longen en mondholten, terwijl de klep voorkomt dat eten en drinken de longen in kan stromen. Lucht vanuit de longen kan zacht weefsel in de overgang van slokdarm naar keel (PE segment) in trilling brengen voor de creatie van een zogenoemde TE fistelstem. Deze vervangende stem betekent voor de meeste patiënten een aanzienlijke verbetering na een totale laryngectomie.

Alhoewel stemvorming weer mogelijk is, ervaart de patiënt deze vorm van revalidatie als verre van ideaal:
- De aanwezigheid van het stoma is een groot nadeel. Het is zichtbaar en moet tijdens spreken worden afgedicht met een vinger. Ook maakt het zwemmen onmogelijk en douchen lastig.
- De neus functioneert niet meer, er stroomt immers geen lucht meer door. Ruiken is niet mogelijk en het eten smaakt ook niet meer. Je kunt immers alleen zoet/zuur/zout/bitter waarnemen
- De stemkwaliteit is vaak matig. De stemfrequentie is in de meeste gevallen erg laag, wat speciaal voor vrouwen erg lastig is.
Research question / problem definition
Om één van deze problemen op te lossen, is de volgende opdrachten geformuleerd:
- een manier om het stoma te voorkomen is de trachea naar de keelholte te leiden en een epiglottisprothese te ontwerpen. Ontwerp zo’n epiglottisprothese, inclusief bediening ervan d.m.v. een geschikt signaal.
Workplan
Dit project wordt uitgevoerd samen met studenten Biomedische Technologie. Door dit project samen met ze uit te voeren, leer je multidisciplinair te werken.

De studenten Biomedische Technologie voeren dit project uit in de periode van 21 april tot 1 juli. Deze opdracht wordt daarom bij voorkeur uitgevoerd in deze periode.

Tijdens de opdracht leer je hoe je translationeel onderzoek uitvoert. Dit wijkt namelijk af van fundamenteel onderzoek: gezamenlijk wordt het probleem nader omschreven. Daarna wordt er gebrainstormd om oplossingen te bedenken. Vervolgens worden deze oplossingen nader onderzocht in de literatuur en door interviews met deskundigen (kno-artsen, ingenieurs) om te bepalen, of ze haalbaar zijn. Dan wordt de beste oplossing bepaald aan de hand van de eisen, die eraan gesteld worden. Als laatste wordt deze oplossing in detail uitgwerkt.
References
1. Verkerke GJ, Schutte HK, Mahieu HF, Hoogen FJA van den, Vries MP de, Geertsema AA: Eureka-project ‘Totaal implanteerbare kunstmatige larynx’; voortgangsrapport. Ned Tijdschr KNO-heelk 3(2), 80-81, 1997
2. Verkerke GJ: Ontwerpen van biomedische producten; over de ruimte, respect en een brede blik (Design of biomedical products; about space, respect and a wide view). Oration University of Twente, 2005 http://doc.utwente.nl/50799/1/rede_Verkerke.pdf
3. Verkerke GJ, Mahieu HF, Geertsema AA, Herrmann IF, Horn JR van, Hummel JM, Loon JP van, Mihaylov D, Plaats A van der, Schraffordt Koops H, Schutte HK, Veth RPH, Vries MP de, Rakhorst G: Medical Devices, In: Biomedical Devices and their Applications. Ed by Shi D, Springer-Verlag, Berlin, 2004, pp 119-200 (ISBN 3-540-22204-9)
4. Hallers EJO ten, Marres HAM, Houwen EB van der, Jansen JA, Rakhorst G, Schutte HK, Kooten TG van, Loon JP van, Verkerke GJ: Experimental results of the tracheoesophageal tissue connector for improved fixation of shunt valves in laryngectomized patients. Head Neck 28(11):982-9, 2006
5. Geertsema AA, Schutte HK, Verkerke GJ: In vivo measurements of an improved tracheostoma valve based on inhalation. Ann Otol Rhinol Laryngol 111, 142-148, 2002
back to toptop