Project details

or


Het wereldkundig maken van medisch- en farmaceutisch wetenschappelijk onderzoek: publish or perish?

Keywords:
Promoveren Proefschrift Publiceren

Researchers:
drs. A.R. Bourgonje
Paola Mian

Type of project:
TTT project (year 1), Pilot project (year 2 or 3) of Stage Wetenschap / Researchproject

Nature of the research:
Dossieronderzoek

Fields of study:
epidemiology epidemiology and statistics medical education

Background / introduction
Inleiding
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 12.000 medewerkers werken samen aan zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs met als gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid. Bij een multidisciplinair team, met medische- en farmaceutische academici van de afdelingen klinische farmacie en farmacologie en maag-, darm- en leverziekten, beschikken we over een opdracht voor een stagiair/afstudeerder rond het wereldkundig maken van onderzoek. Het publiceren van onderzoek is van belang voor de verbetering van zorg en wetenschap, maar de indruk is dat er regelmatig delen van onderzoek ongepubliceerd blijven. Lijkt het je leuk dit uit te zoeken hoe vaak dit gebeurt, wat de redenen zijn en zo bij te dragen aan een belangrijke pijler in de gezondheidszorg? Solliciteer dan naar deze opdracht!
Research question / problem definition
Probleemschets
Het aantal werknemer-promovendi groeide de afgelopen 15 jaar jaarlijks met gemiddeld 3%. Deze toename in promovendi resulteert over het algemeen in meer onderzoek dat direct en indirect de zorg als wetenschap kan verbeteren, zowel op nationaal als internationaal niveau. Om de zorg en wetenschap te verbeteren kunnen we wetenschappelijk onderzoek echter alleen implementeren, als het onderzoek ook daadwerkelijk is gepubliceerd. Dat maakt onderzoek voor iedereen toegankelijk en maakt positieve en negatieve resultaten openbaar. De vraag is echter in wat voor mate publicatie van wetenschappelijk onderzoek uiteindelijk plaats vindt. De algemene indruk is namelijk dat veel academische proefschriften altijd wel een aantal ongepubliceerde hoofdstukken omvatten, die onderzoeksprojecten beschrijven die vaker wel dan niet onafgemaakt blijven.
Workplan
Functiebeschrijving
Tijdens je stage ga je voor de faculteit gezondheidswetenschappen (geneeskunde, tandheelkunde, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen) de proefschriftendatabase langs van de afgelopen 20 jaar. Per proefschrift breng je in kaart of ongepubliceerde hoofdstukken uiteindelijk wel/niet gepubliceerd zijn. Mochten hoofdstukken niet gepubliceerd zijn, ga je verder uitzoeken wat hiervoor de reden is geweest, o.a. door contact te leggen met de betrokken begeleiders of promovendus. Je baseert deze zoektocht op auteurs van de betreffende hoofdstukken, alsmede kernwoorden van het onderzoek die veelal in de titels van manuscripten staan. Je houdt ook andere metadata bij, zoals het vakgebied/faculteit en deelvakgebied waar onderzoek uit voorkomt, leeftijd, geslacht en constructie van de promovendus (bijv. beurs-promovendus, werknemer-promovendus, gecombineerd zoals MD/PhD of AGIKO trajecten, parttime PhD) en publicatiegegevens van de promovendus.

Wat vragen wij
Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een team van gemotiveerde bachelor- en/of masterstudenten (minimaal HBO-niveau) die beschikken over goede creatieve, communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Affiniteit met data-registratie en data-analyse is een pre. We nodigen met name studenten uit die geïnteresseerd zijn in een project met een wetenschappelijk- en maatschappelijk belang en het debat dat daar potentieel uit kan voortvloeien.

Wat bieden wij
• Stageovereenkomst met het UMCG
• Goede begeleiding in het UMCG
• Wetenschappelijke werkomgeving
• Ruimte voor eigen inbreng/creativiteit om het project verder uit te breiden en vorm te geven.

We bieden een stageovereenkomst aan met het UMCG en goede begeleiding, zowel vanuit een medicus als een farmaceut. We zorgen er voor dat je je opdracht uitvoert binnen een een wetenschappelijke werkomgeving.
back to toptop