Project details

or


Kan je met virtual reality een stressreactie opwekken die even krachtig is als die in een real live situatie?

Keywords:
stress Virtual Reality TSST

Researchers:
C. van Driel
J.W.H.M. Nijland

Type of project:
Pilot project (year 2 or 3) of Stage Wetenschap / Researchproject

Nature of the research:
Kwantitatief onderzoek

Fields of study:
psychiatry

Background / introduction
Stress een transdiagnostische factor in het ontstaan van zowel mentale als somatische klachten. Binnen de psychiatrie is het een belangrijke luxerende en onderhoudende factor in psychose en bij angst-en stemmingsstoornissen. Het opwekken van een betrouwbare stressreactie is belangrijk voor het doen van onderzoek naar stress en bij diagnostiek en behandeling bij mensen met stressklachten.

De Trier-social stress test (TSST) is een betrouwbare methode om psychische en fysieke stress op te wekken. De TSST is een simulatie-interview die bestaat uit verschillende fasen. Na een wachtperiode van 20 minuten start de stress-inductie. Hierbij zit de deelnemer tegenover een panel met drie leden, inclusief camera, waarbij er een gesimuleerd sollicitatiegesprek plaatsvindt. Na een voorbereidingsperiode van 5 minuten volgt het daadwerkelijke gesprek. Aansluitend moet de deelnemer een onverwachte en ingewikkelde rekentest uitvoeren. Doordat de deelnemer gedurende het gehele proces sociaal geëvalueerd wordt stijgt het stressniveau zowel psychisch als fysiek (verhoogde cortisolspiegels en hartslag).
Nadeel van de huidige real live TSST is de moeilijkheid om de experimentele condities zo gelijk mogelijk te houden. Daarnaast zijn er praktische bezwaren zoals het nodig hebben van drie panelleden en een specifieke ruimte voor het gesprek.

Bij het Universitair Centrum voor Psychiatrie van het UMCG wordt onderzoek gedaan naar onze eigen virtual reality versie van de TSST (TSST-VR). Hierbij vindt de gehele procedure plaats in de virtuele wereld waarbij gebruik wordt gemaakt van een virtual reality bril.
We willen nagaan of de TSST-VR inderdaad een significante stressreactie induceert bij onderzoeksdeelnemers. Als maten voor psychologische stress worden vragenlijsten zoals de State Anxiety Inventory gebruikt. De hartslagvariabiliteit (HRV) en speekselcortisol worden gebruikt als fysiologische maten van stress.
Research question / problem definition
Is er een stijging van stress na het gebruik van de TSST-VR in vergelijking met voor het gebruik van de TSST-VR?
Is de stijging van deze stress vergelijkbaar met de stijging die wordt waargenomen na de real live TSST.
Workplan
Binnenkort gaat de trial starten. In overleg met de student wordt er een deelvraag gekozen, waarop de student zich kan richten. Werkzaamheden betreffen het werven van deelnemers en testmetingen afnemen. Waarna analyse en schrijven van een verslag zal plaatsvinden.
References
Fallon MA, Riem MME, Kunst LE, Kop WJ, Kupper N. Multi-modal responses to the Virtual Reality Trier Social Stress Test: A comparison with standard interpersonal and control conditions. Int J Psychophysiol. 2021;161:27–34.

https://www.rug.nl//news/2022/09/virtueel-sollicitatiegesprek-brengt-stress-in-kaart
back to toptop