Project details

or


Onderzoek naar het verminderen van nefropathie bij coronair angiografie (CAG) op de hartcatheterisatiekamer

Keywords:
Coronair angiografie contrastmiddel nefropathie

Researchers:
M. Lagerweij
V. Roolvink
P.P. Delnoy

Type of project:
Stage Wetenschap / Researchproject

Nature of the research:
Patiëntenstudie (al goedgekeurd door de METC) op de hartcatheterisatiekamers van Isala (single center) waarbij ca 175 patienten geincludeerd gaan worden

Fields of study:
Stralingswetenschappen nephrology cardiology

Background / introduction
Op de hartcatheterisatiekamers van Isala worden dagelijks vele onderzoeken gedaan waarbij jodiumhoudend contrastmiddel wordt gebruikt om de coronairen in beeld te brengen met behulp van röntgenstraling. Het contrastmiddel is nefrotoxisch en kan bij groepen met een verhoogd risico leiden tot nefropathie.
Research question / problem definition
In deze studie willen we bij patiënten met een normale nierfunctie onderzoeken of het mogelijk is om met verdund contrastmiddel en bepaalde settings in het röntgentoestel voldoende beeldkwaliteit te behalen voor het stellen van een diagnose.
Workplan
Doel van de stage is het verzamelen van gegevens binnen deze studie. Daarbij komt ook de dagelijkse coördinatie in de kliniek (onder verantwoordelijkheid van de hoofdonderzoeker) bij de coassistent te liggen; Informed consent afnemen, mensen en materialen voorbereiden, het uitvoeren van de CAG’s, het verzamelen van de data en het oplossen van voorkomende problemen. Het analyseren van de (eerste) gegevens zal ook binnen de stage plaatsvinden. Er zijn veel mogelijkheden om te participeren in klinische activiteiten en om ervaring op te doen met voorbehouden handelingen.
References
1. Contrast-Induced Acute Kidney Injury, Peter A. McCullough et al., J Am Coll Cardiol 2016;68:1465–73)
2. A New Preprocedure Risk Score for Predicting Contrast-Induced Acute Kidney Injury, Duan C et al., Can J Cardiol. 2017 Jun;33(6):714-723
3. Impact of new x-ray technology on patient dose in pacemaker and implantable cardioverter defibrillator (ICD) implantations, Joris D. van Dijk, J Interv Card Electrophysiol. 2017 Jan;48(1):105-110
4. Nakamura, S.et al.(2015). Patient radiation dose reduction using an x-ray imaging noise reduction technology for cardiac angiography and intervention. Heart and vessels, 4 apr. Epub ahead of print.
5. Eloot Let al. Novel x-ray imaging technology enables significant patient dose reduction in interventional cardiology while maintaining diagnostic image quality. Catheter Cardiovasc Interv. 2015;66(5):1–8.
6. Dekker, L.R.C. et al.(2013). New image processing and noise reduction technology allows reduction of radiation exposure in complex electrophysiologic interventions while maintaining optimal image quality: a randomized clinical trial. Heart rhythm: the official journal of the Heart Rhythm Society, 10 (11), 1678–82
7. Ugo Limbruno, Refining the assessment of contrast-induced acute kidney injury: the load-to-damage relationship, Journal of Cardiovascular Medicine 2014, Vol 15 No 7
8. M. Sendeski (2011), Pathophysiology of renal tissue damage by iodinated contrast media. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology (2011) 38, 292–299
9. Brambilla M. et.al, Conversion factors of effective and equivalent organ doses with the air kerma area product in patients undergoing coronary angiography and percutaneous coronary interventions, Physica Medica 42 (2017) 189–196
back to toptop