Project details

or


De bloedvaten door een vergrootglas: nieuwe manieren om de vaatschade bij systemische sclerose te onderzoeken

Keywords:
raynaud vaatmetingen systemische sclerose

Researchers:
D.J. Mulder
A.M. van Roon

Nature of the research:
Patiëntgebonden onderzoek, case-control studie.

Fields of study:
vascular medicine

Background / introduction
Systemische Sclerose (sclerodermie, SSc) is een zeer ernstige auto-immuunziekte waarbij er al in het begin van het ziektebeeld schade aan de bloedvaten optreedt. Helaas wordt dit vaak veel te laat opgemerkt, en kan er al irreversibele schade zijn opgetreden. Het ziektebeeld bepekt zich niet tot de bloedvaten, maar tast ook gaandeweg de organen aan met ernstige long, darm en nierproblemen tot gevolg. Met ons onderzoek proberen wij de diagnostiek te verbeteren en een oplossing te vinden voor de patiënten die aan deze ziekte lijden!
Het meest opvallende eerste symptoom van SSc is dat vrijwel alle patiënten last hebben van het fenomeen van Raynaud. Hierbij verkleuren de handen eerst wit (vasoconstrictie), dan blauw (hypoxie) en bij opwarmen rood (reperfusie) als reactie op koude. Het fenomeen van Raynaud kan uiteraard ook voorkomen bij mensen zonder onderliggende ziekte, dan wordt het primair genoemd. Het is het belangrijk in een vroeg stadium patiënten die SSc hebben te ontdekken.
Op het vaatfunctielaboratorium interne in het UMCG wordt veel onderzoek gedaan naar deze ziekte. Wij doen onder andere onderzoeken van de nagelriemen van patiënten met Raynaud (capillairmicroscopie). Hierbij kunnen afwijking aan de capillairen worden gezien die typisch zijn voor SSc. Dit wordt ook in veel andere ziekenhuizen gebruikt, en is het standaard onderzoek voor deze ziekte. Maar helaas kunnen hierbij niet alle afwijkingen worden ontdekt en is het nodig om schade aan de bloedvaten in nog meer detail te onderzoeken. Dit doen we door meer niet-invasief vaatonderzoek te doen aan de wat grotere bloedvaten van de hand en onderarm. Dit betreffen drukmetingen van de armen en vingers, vaatstijfheidsmeting (pulse wave velocity, PWV), en vaatwand dikte metingen (intima-media thickness, IMT) met zeer hoge resolutie echografie van de aa. ulnaris, radialis en brachialis. Hiermee hopen we de ziekte beter te begrijpen en zo methoden te ontwikkelen om de ziekte vroeger te ontdekken, met als uiteindelijke doel ook de ziekte beter te kunnen behandelen.
Research question / problem definition
Is vaatschade aan de bloedvaten van de hand en onderarm aantoonbaar met niet-invasief vaatonderzoek bij patiënten met systemische sclerose ten opzichte van de controles (patiënten met primair Raynaud).
Workplan
Dit is een klinisch, patiëntgebonden onderzoek waarbij je zelf patiënten includeert. Er zijn al gegevens van patiënten met het primair fenomeen van Raynaud en SSc beschikbaar, deze zullen tijdens het onderzoeksproject uitgebreid worden. Je zult zelf patiënten benaderen en begeleiden op de onderzoeksdag. Je onderzoekt patiënten en neemt gestructureerde vragenlijsten af voor de anamnese. Verder kijk je mee met vaatonderzoek, help je mee in de logistiek van het bloedprikken en verwerk je de gegevens. Afhankelijk van je eigen wens, kan de stage worden aangepast om zo je eigen leerdoelen te kunnen bereiken.
Er zijn mogelijkheden om het project uit te breiden naar een MD/PhD traject.
back to toptop