Project details

or


Anaphylaxis in mastocytosis patients

Keywords:
mastocytosis Anaphylaxis

Researchers:
J.N.G. Oude Elberink
M.C. Onnes

Nature of the research:
Retrospectief databaseonderzoek

Fields of study:
allergology

Background / introduction
Mastocytose is een aandoening waarbij je een overschot aan abnormaal functionerende mestcellen hebt.

De klinische presentatie van deze aandoening is wisselend. Bij een groot deel van deze patiënten treedt vaak anafylaxie op: vaak na wespensteken, maar ook andere triggers kunnen anafylaxie veroorzaken en bij sommige patiënten is er sprake van idiopathische anafylaxie. Er is echter ook een deel van de patiënten waarbij de diagnose op een andere manier aan het licht komt: bijvoorbeeld omdat ze huidafwijkingen hebben die bij mastocytose passen of omdat ze op jonge leeftijd als osteoporose ontwikkelen.
Research question / problem definition
Als iemand gediagnosticeerd wordt met mastocytose is het van belang om te weten hoe groot het risico op anafylaxie is. Als iemand zich met andere klachten dan anafylaxie presenteert, hoe groot is dan de kans dat ze dit later nog ontwikkelen? Als iemand anafylactisch gereageerd heeft op één trigger, hoe vaak komen dan later nog reacties op andere triggers voor? Indien dat een groot risico is, moet je iedereen die de diagnose krijgt preventief een Epi-pen geven. Als het risico klein is, kan dat achterwege gelaten worden en kunnen patiënten gerustgesteld worden.
Workplan
Voor dit project moet je op basis van data uit het EPD in kaart brengen met welke klachten patiënten zich presenteren en hoe vaak patiënten na de diagnose opnieuw anafylactisch reageren.

Vervolgens breng je met statistische analyse in kaart welke groepen patiënten het hoogste risico hebben op nieuwe anafylactische reacties.

Aangezien je voor dit onderzoek met het EPD moet werken, is beheersing van het Nederlands een vereiste. Het project is het meest geschikt als stage wetenschap, maar in overleg zijn er ook mogelijkheden voor een pilot-project of het uitbreiden van het project naar een MD/PhD traject.
References
González-de-Olano and Álvarez-Twose. Insights in Anaphylaxis and Clonal Mast Cell Disorders. Front Immunol 2017;8;792.
back to toptop