Project details

or


The ratio between tumor volume, resected liver volume and the remaining liver volume, determined by CT volumetry: A new prospective factor in predicting Post Hepatectomy Liver Failure (PHLF)

Keywords:
liver surgical resection liver failure

Researchers:
drs. S.J.S. Ruiter
drs. J.P. Pennings
dr. K.P. de Jong

Nature of the research:
Retrospectief onderzoek

Fields of study:
surgery oncology radiology

Background / introduction
Het optreden van lever insufficiëntie na partiële leverresectie (post hepatectomy liver failure; PHLF) is een zeer ernstige complicatie die niet zelden leidt tot overlijden van de patiënt. De minder ernstige vormen van PHLF gaan gepaard met een aanzienlijke verlenging van de opname duur en extra diagnostische en therapeutische maatregelen. Dezen leiden tot een forse toename in kosten. De precieze definitie en gradering van PHLF is verre van uniform. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van postoperatieve laboratorium bepalingen (o.a. bilirubine en stollingsparameters). De diagnose PHLF is gebaseerd op postoperatief bepaalde (serum)parameters.
Van veel groter belang is het voorspellen van de kans op PHLF. Bekende risicofactoren hierbij zijn o.a. diabetes mellitus, hogere leeftijd, preoperatieve chemotherapie en leververvetting. De klinische consequentie van het betrouwbaar voorspellen van de kans op PHLF is het preventief uitvoeren van een vena porta embolisatie (VPE) voorafgaand aan de leverresectie. Door afsluiting van een deel van de portale bloedstroom groeit het nog wel geperfundeerde (niet tumor bevattende) leverdeel aan (regeneratie).
Er zijn veel risicofactoren beschreven die de kans op PHLF bepalen. Merkwaardigerwijs ontbreekt hierbij het tumorvolume als ratio van het gereseceerde levervolume (TuVol/LeVol) in relatie tot het resterende levervolume als risicofactor. De hypothese is dan ook dat het toevoegen van TuVol/LeVol als risicofactor voor het ontstaan van PHLF resulteert in een betere voorspelling van PHLF.
Research question / problem definition
Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een model waarbij de kans op PHLF kan worden ingeschat. Hiertoe zal een database gevuld worden met patiënten die een leverresectie hebben ondergaan en de daarbij behoren tumor- en levervolumina.
back to toptop