Project details

or


Doelen van oudere patiënten met niet te genezen kanker

Keywords:
huisarts palliatief Ouderen

Researchers:
Dr. A.J. Berendsen
drs M.E. Stegmann

Nature of the research:
Kwalitatief onderzoek, Literatuuronderzoek, stages bij artsen, trial

Fields of study:
epidemiology GP medicine oncology

Background / introduction
Uit onderzoek blijkt dat oudere patiënten met kanker een behandeling wensen die zo goed mogelijk aansluit bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren.1 Een behandeling gericht op levensverlenging kan effecten hebben die strijdig zijn met deze voorkeuren. Dat deze afstemming niet altijd goed lukt wordt geïllustreerd door het hoge aantal patiënten dat chemotherapie krijgt in de laatste maanden voor hun overlijden.2,3
In de Zorgstandaard Kanker van juli 2014, uitgegeven door LevenmetKanker (voorheen NFK), KWF Kankerbestrijding en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), wordt gesteld dat een patiënt tussen diagnose en behandelplan tijd moet hebben voor het maken van een behandelkeuze.4 De patiënt spiegelt hierbij zijn persoonlijke waarden en voorkeuren en komt – gecoacht door de zorgverlener – tot een passend besluit.
Het NHG-standpunt Oncologische Zorg in de Huisartsenpraktijk sluit hier op aan.5 Er wordt gesuggereerd dat elke patiënt met een dergelijke diagnose een gesprek heeft met zijn/haar huisarts waarbij de huisarts de diagnose en de consequenties daarvan bespreekt. De huisarts gaat hierbij in op de wensen, mogelijkheden en motivatie van de patiënt. Ook moet er tijdens dit gesprek aandacht zijn voor de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt bij de besluitvorming over het behandelbeleid en voor de bevordering van zelfmanagement. Recent is voor dergelijke gesprekssituaties een visuele gesprekshulp ontwikkeld, de OPT (outcome prioritization tool). 6,7
Research question / problem definition
Wat zijn de doelen van ouderen met kanker die niet meer te genezen is, hoe veranderen die tijdens hun ziekte en hoe is dat te verklaren?
Workplan
De OPTion-studie was een RCT bij patiënten van 60 jaar en ouder met een niet-curatief behandelbare maligniteit die op het punt stonden een behandelbeslissing te nemen.8 Patiënten in de interventie groep hadden voor de eerstvolgende afspraak met de oncologisch specialist, een afspraak met hun huisarts. In dat consult exploreerde de huisarts samen met de patiënt de behandeldoelen aan de hand van de Outcome Prioritization Tool (OPT). Tijdens de follow up voerden patiënten nog drie OPT-gesprekken met hun huisarts (na ongeveer vier weken, na drie maanden en na zes maanden.)

Tijdens de wetenschappelijke stage zal de student gebruik maken van de reeds verzamelde data van de follow up van de OPTion-studie. Dit zal worden aangevuld met informatie uit de patiëntendossiers uit zowel de eerste als de tweede lijn. Om dit te verzamelen zal de student verschillende ziekenhuizen bezoeken en contact opnemen met huisartsen. Daarnaast zal de student literatuuronderzoek verrichten en dagdelen meelopen met een huisarts, een longoncoloog, mammachirurg, en een internist-oncoloog om een beter beeld van dit onderwerp te krijgen. De student zal analyseren hoe doelen gedurende het ziekteproces veranderen en met behulp van kwalitatief onderzoek exploreren wat mogelijke aanleidingen voor deze veranderingen zijn.

Dit onderzoek kan desgewenst de basis vormen van een MD/PhD traject.
References
1. Van den Bosch, H. Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde. Medisch contact, 2014, juni, 1318-1319
2. Temel,J.S et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N.Engl.J.Med., 2010, 363, 8, 733-742
3. Van den Berg, J.W.K. Chemo wordt te lang doorgezet. Medisch Contact, 2013, september, 1974-1975
4. Visserman, E.A., B.C.M. Gijsen, H.G. Blaauwbroek. Zorgstandaard Kanker. Opdrachtgevers Leven met Kanker, IKNL, KWF Kankerbestrijding. Juli 2014
5. NHG-Standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk. Juni 2014.
6. Fried,T.R.; Tinetti,M.; Agostini,J.; Iannone,L.; Towle,V. Health outcome prioritization to elicit preferences of older persons with multiple health conditions. Patient Educ.Couns., 2011, 83, 2, 278-282
7. Schuling, J; Sytema, R; Berendsen, AJ. Adjusting medication: elderly patient's preference counts. Ned Tijdschr Geneeskd., 2013, 157, 47, A6491
8. Stegmann, ME et al. Study protocol for the OPTion randomised controlled trial on the effect of prioritising treatment goals among older patients with cancer in a palliative setting. Maturitas 2017, 96:84-88.
back to toptop