Project details

or


Welke gewichtsgrens voor controle op neonatale hypoglycemie?

Keywords:
neonatal hypoglycemia small for gestational age

Researchers:
Dr. J. Bekhof

Nature of the research:
retrospectief patientdossieronderzoek

Fields of study:
pediatrics

Background / introduction
Neonatale hypoglycemie komt veel voor, vooral bij dysmaturen. Bij pasgeborenen met een verhoogde kans op een hypoglycemie worden glucosecontroles afgesproken. het is onbekend welke gewichtsgrens redelijk is om hierbij te hanteren, en (inter)nationale richtlijnen verschillen hierin van elkaar waardoor op dit gebied veel praktijkvariatie bestaat
Research question / problem definition
Wat is de incidentie van neonatale hypoglycemie bij de verschillende gewichtsgrenzen
Workplan
In Isala worden jaarlijks rond de 4000 kinderen geboren, waarbij bij ongeveer 300-400 kinderen glucosecontroles worden uitgevoerd. In het electronisch patientendossier kan worden nagegaan bij welke neonaten glucosecontroles zijn verricht in de afgelopen 5-10 jaar, en in hoeverre de incidenties van hypoglycemie verschillen tussen de verschillende gewichtspercentielen of absolute gewichtsgrenzen.
back to toptop