Project details

or


Bloedingen bij patiënten die vitamine K antagonisten gebruiken: het ene ziekenhuis is het andere niet!

Keywords:
bleeding vitamin K antagonists prothrombin complex concentrate

Researchers:
K. Meijer
R. Abdoellakhan

Nature of the research:
Nature of het research: secundaire vraagstelling naast een randomised controlled trial

Fields of study:
haematology

Background / introduction
In Nederland gebruiken 350.000 patiënten een bloedverdunner uit de groep ‘vitamine K antagonisten’, afgekort als VKA . Het risico op een ernstige bloeding bij VKA is 1-2% per jaar. In geval van een ernstige bloeding kan het effect van VKA gecoupeerd worden door toediening van protrombinecomplexconcentraat (merknamen Cofact en Beriplex).
Protrombinecomplexconcentraat wordt al heel lang gebruikt, maar we weten niet goed wat de beste manier is om het te doseren. Er zijn twee manieren: de variabele dosering gebruikt het gewicht van de patient en de mate waarin hij/zij antistold is (gemeten als INR), bij de vaste dosering krijgt iedereen dezelfde dosis van meestal 1000 eenheden. Beide manieren hebben voor- en nadelen. De variabele dosering is preciezer, maar geeft vertraging omdat er meer gegevens nodig zijn. Uit eerdere onderzoeken die wij hebben gedaan zijn er aanwijzingen dat de vaste dosering beter is, omdat die veel sneller kan worden toegediend.
De afgelopen jaren is vanuit het UMCG een multi-center gerandomiseerde studie uitgevoerd, waarbinnen de variabele en vaste dosering zijn vergeleken. Deze studie is nu afgerond, en we zijn bezig alle gegevens te verzamelen en te analyseren.
Naast de primaire vraagstelling (‘is de vaste dosering PCC tenminste net zo effectief als de variabele dosering?’) hebben we een aantal secundaire vraagstellingen. Binnen het project dat hier wordt aangeboden wordt gekeken of er sprake is van een centrum-effect.
Research question / problem definition
1. Is het verschil tussen vaste en variabele dosering hetzelfde in de 8 centra die aan de studie meedoen?
2.Wat zijn centrumkenmerken die verschillen kunnen verklaren?
Workplan
De RCT is inmiddels afgerond, we zijn bezig met het verzamelen van alle data voor de geplande analyses. De student schrijft, na zich te hebben ingelezen op het onderwerp, een protocol en het analyseplan voor het onderzoek naar centrumeffect. De data die op patiëntniveau nodig zijn voor deze analyse zijn in de centra verzameld. De student verzamelt deze samen met de promovendus. Daarnaast zijn waarschijnlijk – afhankelijk van de keuzes die de student in zijn/haar protocol heeft gemaakt – data nodig op centrumniveau. De student zoekt hiervoor contact met de centra, verzamelt de data zelfstandig en richt een kleine database in. Hij/zij verricht met hulp van de promovendus statistische analyse en schrijft een verslag. Zo mogelijk doet hij/zij een voorstel voor het optimaliseren van behandeling met PCC binnen de centra.
Gedurende de looptijd van het onderzoek participeert de student in onderzoeks- en klinische besprekingen binnen de sectie Stolling van de afdeling Hematologie in het UMCG.
References
References:
1. Website Federatie Nederlandse Trombosediensten voor achtergrondinformatie over behandeling met VKA (www.fnt.nl)
2. Richtlijn Antitrombotische Therapie voor richtlijn couperen VKA bij bloeding (https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid/strategie_bloeding_ingreep_bij_antistolling.html)
3. Abdoellakhan RA, Khorsand N, Van Hest RM, Veeger N, Ter Avest E, Ypma PF,
Faber LM, Meijer K. Randomised controlled trial protocol to evaluate a fixed dose
prothrombin complex concentrate against the variable dose in vitamin K antagonist
related bleeding (PROPER3). BMJ Open. 2018 Mar 14;8(3):e020764 (protocol van huidige studie)
4. Khorsand N, Veeger NJ, van Hest RM, Ypma PF, Heidt J, Meijer K. An
observational, prospective, two-cohort comparison of a fixed versus variable
dosing strategy of prothrombin complex concentrate to counteract vitamin K
antagonists in 240 bleeding emergencies. Haematologica. 2012 Oct;97(10):1501-6.
back to toptop