Project details

or


Het effect van virtual reality ontspanningsoefeningen op stress in patiënten met psychiatrische symptomen.

Keywords:
stress Virtual Reality Psychiatric symptoms

Researchers:
Prof. dr. W. Veling
C. van Driel

Nature of the research:
Primair kwalitatief onderzoek, secundair kwantitatief onderzoek (ter ondersteuning).

Fields of study:
health psychology psychiatry Sociale Psychiatrie

Background / introduction
Stress veroorzaakt veel gezondheidsproblemen. Ook bij het ontstaan en herstel van psychiatrische klachten speelt stress een grote rol. Het uitvoeren van ontspanningsoefeningen is werkzaam voor het verminderen van stress. Er is echter aandacht, discipline en uithoudingsvermogen voor nodig. Voor mensen met psychiatrische klachten kan dit extra moeilijk zijn. Virtual Reality (VR) biedt bijzondere mogelijkheden om het verminderen van stress gemakkelijker te maken. VR is een manier om in een andere werkelijkheid te stappen.

Bij het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG wordt onderzoek gedaan naar klinische toepassingen van VR in de gezondheidszorg. Een van de onderzoeken die momenteel loopt is het VRelax onderzoek.

Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen of ontspannende VR films werkzaam zijn voor het verminderen van stress bij mensen met psychiatrische klachten (o.a. angst, depressie, psychose, burn-out).

De werking van de VR-films (VRelax interventie) worden vergeleken met de werking van standaard ontspanningsoefeningen. Vijftig deelnemers zullen in totaal deelnemen aan het onderzoek.
Research question / problem definition
Wat is het effect van de VRelax interventie op de gemoedstoestand (stress en psychiatrische symptomen) van patiënten met psychiatrische ziekten?

Is het toepassen van de VRelax interventie uitvoerbaar (m.a.w. feasible) in patiënten met psychiatrische symptomen?
Workplan
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het afnemen van metingen waarin o.a. interviews worden afgenomen. In deze interviews staat het effect van de interventie en de gebruikservaring met het betreffende ontspanningsmateriaal centraal. Naast kwantitatieve data die wordt verzameld tijdens het onderzoek, geven deze interviews waardevolle context over het effect en gebruik van het materiaal.
Wij zijn op zoek naar een student die kwalitatief onderzoek gaat uitvoeren. Werkzaamheden betreffen, onder andere maar niet uitsluitend, het afnemen van metingen bij mensen met psychiatrische klachten, transcriberen en coderen van gebruikers-interviews en het opstellen van een onderzoeksrapport waarin de bevindingen van deze interviews staan weergegeven.
References
Veling W, Pot-Kolder R, Counotte J, van Os J, van der Gaag M. Environmental Social Stress, Paranoia and Psychosis Liability: A Virtual Reality Study. Schizophr Bull. 2016 Nov;42(6):1363-1371. doi: 10.1093/schbul/sbw031. Epub 2016 Apr 2.

Counotte J, Pot-Kolder R, van Roon AM, Hoskam O, van der Gaag M, Veling W. High psychosis liability is associated with altered autonomic balance during exposure to Virtual Reality social stressors. Schizophr Res. 2017 Jun;184:14-20. doi: 10.1016/j.schres.2016.11.025. Epub 2016 Nov 22.
back to toptop