Project details

or


The validity of the ACS-NSQIP surgical risk calculator to predict complications after pancreatic resection

Keywords:
pancreatic resection ACS-NSQIP surgical risk calculator postoperative complications

Researchers:
Prof. dr. J.M. Klaase
Dr. V.E. de Meijer

Nature of the research:
retrospectief

Fields of study:
surgery gastroenterology oncology

Background / introduction
De kans op complicaties na pancreasresectie is groot. Gezien de vergrijzing en toename van incidentie van het pancreascarcinoom zullen in de nabije toekomst meer kwetsbare patienten geopereerd worden. Complexe abdominale chirurgie bij patienten met multimorbiditeit geeft een nog hoger risico op postoperatieve complicaties. Om patienten beter te kunnen informeren over de kans op mogelijke complicaties en te komen tot een beter besluitvorming rondom operaties (shared decision making) is het van belang het postoperatieve beloop beter te kunnen inschatten. De American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program risk calculator is een in de US gevalideerd rekenmodel dat de kans op postoperatieve complicaties uitrekent. In het Managed Clinical Network (MCN) HPB chirurgie Noordoost Nederland (UMCG, Tjongerschans Heerenveen, Isala Zwolle, MST Enschede) worden de gevens van alle patienten die tussen 2012-2017 een pancreasresectie ondergingen (>600) gedeeld. De daadwerkelijke postoperatieve uitkomsten van deze patienten kunnen vergeleken worden met de middels de ACS-NSQIP risk calculator berekende kans op complicaties.
Research question / problem definition
Wat is de validiteit van de ACS-NSQIP surgical risk calculator bij de patientengroep die in het MCN HPB chirurgie Noordoost Nederland een pancreasresectie onderging in de periode 2012-2017?
Workplan
Verzamelen van pre- per- en postoperatieve gegevens van alle patienten die tussen 2012-2017 in MCN verband een pancreasresectie ondergingen in de verschillende ziekenhuizen. Deze gegevens worden verzameld in een database welke statistisch zal worden geanalyseerd op uitkomstparameters. Met de ACS-NSQIP calculator worden de kansen op postoperatieve complicaties per patient berekend. Met deze gegevens kan de risk calculator worden gevalideerd.
References
Parikh P, Shiloach M, Cohen ME, Bilimoria KY, Ko CY, Hall BL, Pitt HA.
Pancreatectomy risk calculator: an ACS-NSQIP resource.HPB (Oxford). 2010 Sep;12(7):488-97.

Kao SS, Frauenfelder C, Wong D, Edwards S, Krishnan S, Ooi EH.
Validity of the American College of Surgeons' National Surgical Quality Improvement Program risk calculator in South Australian glossectomy patients.J Laryngol Otol. 2017 Jul 19:1-7.
back to toptop