Projectdetails

of


onderzoek naar de invloed van een digitaal interdisciplinair consultatie platform voor huisartsen en specialisten op verwijzingen naar de tweede lijn. [copy]

Keywords:
innovatie van zorg referral e-health

Researchers:
Dr. H. van der Worp
S. Sanavro

Nature of the research:
RCT

Fields of study:
GP medicine orthopedics

Background / introduction
In de dagelijkse praktijk stuiten huisartsen vaak op logistieke- en beschikbaarheidsproblemen voor overleg met specialisten en wordt een deel van de patiënten verwezen naar specialisten waarbij het beleid in de tweede lijn toch conservatief blijft. Via de Siilo applicatie is een nieuw platform (PRISMA) ontworpen om digitaal overleg tussen huisartsen en specialisten te faciliteren. Wij voeren een studie uit naar de invloed van dit platform op de verwijzingen naar tweede lijn. Huisartsen kunnen dit interactieve en interdisciplinaire platform gebruiken om voor hun patiënten een (behandel) advies te vragen aan groepen van verschillende specialisten.
Om inzicht te krijgen in de adequaatheid van de uiteindelijke doorverwijzingen van huisartsen naar specialisten, in dit geval orthopeden, willen wij een analyse verrichten van de verwijsbrieven en van de gevoerde consulten in het ziekenhuis. Omdat het om heel veel brieven en consulten gaat, zullen we steekproeven verrichten. Vervolgens zullen we de invloed van het gebruik van PRISMA op de verwijsbrieven bepalen.
Research question / problem definition
Welke invloed heeft het platform Prisma op de inhoud van verwijsbrieven met betrekking tot heup-schouder- en knieklachten.
Workplan
In het Isala Beweegcentrum zal jij op de polikliniek werkzaam zijn en patiënten uitnodigen om deel te nemen aan onderzoek. Als er toestemming is verkregen, zal jij de verwijsbrief analyseren en na afloop van het consult een korte vragenlijst voor de orthopeed koppelen aan deze analyse. Voor het verrichten van de analyse, zal jij eerst samen met de onderzoekers een template creëren waarin NHG standaarden, advies van orthopeden en literatuur worden gecombineerd. Jij ontwikkelt een werkplan met een beoordelingssysteem om op efficiënte en nauwkeurige manier relevante informatie uit de verwijsbrief te extraheren om deze te kunnen categoriseren in adequate en niet-adequate verwijsbrieven. Vervolgens zal jij de data analyseren die jij hebt verkregen uit de verwijsbrieven, de vragenlijsten en de verrichtingen in het ziekenhuis om de onderzoeksvraag te beantwoorden.
References
1. Tobin-Schnittger P, O’Doherty J, O’Connor R, O’Regan A. Improving quality of referral letters from primary to secondary care: A literature review and discussion paper. Prim Heal Care Res Dev. 2018;19(3):211–22.
2. Button K, Spasić I, Playle R, Owen D, Lau M, Hannaway L, et al. Using routine referral data for patients with knee and hip pain to improve access to specialist care. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21(1):1–15.
3. Speed CA, Crisp AJ. Referrals to hospital-based rheumatology and orthopaedic services: Seeking direction. Rheumatology. 2005;44(4):469–71.
4. Fertig A, Roland M, King H, Moore T. Understanding variation in rates of referral among general practitioners: Are inappropriate referrals important and would guidelines help to reduce rates? Br Med J. 1993;307(6917):1467–70.
back to toptop