Projectdetails

or


PRECISER Prediction of ECT treatment response and reduction of Cognitive Side-effects using EEG and Rivastigmine

Keywords:
Depression, translational neuroscience psychiatry, high-field MRI machine learning (Matlab/Rstudio)

Researchers:
I.E.C. Sommer
B. Smid
E. van Dellen
J.O. Nuninga
J.E. de Jager

Nature of the research:
Met deze studie hebben we als hoofddoel om een nieuwe en betere vorm van electroconvulsie therapie (ECT) te ontwikkelen voor patiënten met een ernstige depressie. Hiervoor voer je klinische visites uit in het UMC Groningen waarbij je veel patiëntencontact.

Fields of study:
psychiatry

Background / introduction
Dit onderzoek heeft als doel een een derde generatie van ECT te ontwikkelen. Om dit te bereiken kijken we naar twee aspecten van ECT: 1) de bijwerkingen, en 2) de voorspelbaarheid van het behandeleffect. Allereerst willen we onderzoeken of rivastigmine, een geneesmiddel dat al lange tijd gebruikt wordt bij dementie, een gunstig effect kan hebben op de cognitieve en geheugen bijwerkingen van ECT. Daarnaast onderzoeken we of we een voorspeller kunnen ontwikkelen voor de uitkomst van een ECT-behandeling. Met de voorspeller willen we onderzoeken of we van tevoren kunnen voorspellen wie een responder wordt, en wie een non-responder. Zo’n voorspeller willen wij ontwikkelen met behulp van het afnemen van vragenlijsten, wat bloed en een electroencephalografie (EEG).
Research question / problem definition
In het UMC Groningen help je met het afnemen van uitgebreide klinische vragenlijsten, cognitieve taken, een EEG en het afnemen van bloed. Ervaring met bloedprikken is een pré maar niet essentieel. Het gaat dus om een onderzoek waarbij veel patiëntcontact plaatsvindt. Het exacte scriptieonderwerp is nader overeen te komen in samenwerking met de onderzoekers.
back to toptop