Projectdetails

of


Onderzoek naar de invloed van een digitaal interdisciplinair consultatie platform voor huisartsen en specialisten op verwijzingen naar de tweede lijn.

Keywords:
orthopedics primairy health care e-health

Researchers:
S. Sanavro
H. van der Worp

Nature of the research:
RCT

Fields of study:
GP medicine

Background / introduction
In de dagelijkse praktijk stuiten huisartsen vaak op logistieke- en beschikbaarheidsproblemen voor overleg met specialisten. Via de Siilo applicatie is een nieuw platform (PRISMA) ontworpen om digitaal overleg tussen huisartsen en specialisten te faciliteren. Wij voeren een studie uit naar de invloed van dit platform op de verwijzingen naar tweede lijn. Huisartsen kunnen dit platform gebruiken om voor hun patiënten een (behandel) advies te vragen aan groepen van verschillende specialisten. Alle gebruikers, zowel huisartsen als specialisten, kunnen met elkaar meelezen en participeren in discussies. Om inzicht te krijgen in de geleverde huisartsenzorg onderzoeken wij de huisartsen dossiers voor heup-schouder-en knieklachten. Omdat het om heel veel dossiers gaat willen we een methode ontwikkelen om automatisch de juiste dossiers te selecteren.
Research question / problem definition
Op welke manier kunnen casus over heup-, schouder en knieklachten automatisch uit huisartsendossiers worden geëxtraheerd.
Workplan
Via Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON) zal toegang worden gekregen tot huisartsen dossiers van huisartsen. Hieruit zal een random selectie worden gemaakt. Jij ontwikkelt een werkplan om op efficiënte en nauwkeurige geautomatiseerde manier informatie uit het huisartsen dossier te extraheren welke betrekking heeft op deze orthopedische klachten. Daarnaast zal je ook handmatig deze casus doorzoeken en selecteren. Vervolgens zal je de automatische selecties en de handmatige selectie vergelijken om op basis daarvan de beste methode voor automatische selectie te vinden.
back to toptop