Projectdetails

of


Effect van palliatieve zorg voor mensen met COPD op ziekenhuisopnames en zorginhoud [copy]

Keywords:
COPD Palliatieve zorg

Researchers:
drs. J. Broese
prof. dr. H. Kerstjens
prof. dr. N. Chavannes

Nature of the research:
Dossieronderzoek

Fields of study:
GP medicine pulmonology

Background / introduction
Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 10.000 patiënten aan de gevolgen van COPD. De ziektelast van patiënten met eindstadium COPD is minstens even hoog als bij ongeneeslijke longkanker, maar palliatieve zorg is helaas nog geen standaard COPD-zorg.
Het Compassion onderzoek is een cluster gerandomiseerd onderzoek in acht ziekenhuisregio’s in Nederland. In dit onderzoek worden zorgverleners van de vier interventieregio’s getraind en ondersteund bij de implementatie van palliatieve zorg. Het doel is om de kwaliteit van leven van patiënten met COPD in de palliatieve fase te verbeteren en de mantelzorgbelasting voor mantelzorgers te verlagen, door onder andere aandacht te hebben voor problemen in de vier palliatieve zorg dimensies (fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel) en zorg te leveren in overeenstemming met de wensen van de patiënt.
Research question / problem definition
In deze stage worden de gegevens uit de ziekenhuisdossiers van deelnemende patiënten geëxtraheerd en geanalyseerd. De student vergelijkt de patiënten van drie verschillende regio’s.
Workplan
Bij deelnemende patiënten wordt 12 maanden na inclusie medisch dossieronderzoek uitgevoerd. O.a. wordt gekeken naar aantal ziekenhuisopnames, aantal en inhoud van palliatieve zorgconsulten en datum en plaats van overlijden (indien van toepassing). Vervolgens worden de verkregen data door middel van beschrijvende statistiek geanalyseerd en de patiënten van de drie verschillende regio’s vergeleken door middel van statistische toetsing.

De student helpt met de dataverzameling in het Martini ziekenhuis, Treant ziekenhuis (Emmen) en Deventer ziekenhuis. De benodigde gegevens worden geëxtraheerd uit het medisch dossier en in een online database ingevoerd. Eventuele reiskosten worden vergoed. Vervolgens wordt op de eigen geëxtraheerde data data-analyse uitgevoerd mbv beschrijvende statistiek en statistische toetsing, waarbij je patiënten tussen de regio’s vergelijkt. Je interpreteert je bevindingen en verwerkt ze in een wetenschappelijk verslag/artikel. Wekelijks zal online overleg plaatsvinden met de arts-onderzoeker voor begeleiding.
References
Broese, J.M.C., van der Kleij, R.M.J.J., Kerstjens, H.A.M. et al. A cluster randomized controlled trial on a multifaceted implementation strategy to promote integrated palliative care in COPD: study protocol of the COMPASSION study. BMC Palliat Care 19, 155 (2020). https://doi.org/10.1186/s12904-020-00657-3
back to toptop