Projectdetails

of


Uitkomsten van zwangerschap in patiënten met systemische auto-immuunziekten

Keywords:
pregnancy autoimmune disease

Researchers:
Dr. K. de Leeuw
dr. J. Westra
dr. J.R. Prins
dr. G.M. Verstappen

Nature of the research:
Het betreft een retrospectief observationeel cohort onderzoek bij vrouwelijke patiënten met systemische lupus erythematodes, het syndroom van Sjögren, of het anti-fosfolipiden syndroom, die onder behandeling zijn in het UMCG

Fields of study:
gynaecology immunology reumatology

Background / introduction
Systemische lupus erythematodes (SLE), het syndroom van Sjögren (SS), en het anti-fosfolipiden syndroom (APS) zijn, net al veel andere auto-immuunziekten, geassocieerd met zwangerschapscomplicaties. Zo hebben zwangere vrouwen met SLE een verhoogd risico op hypertensie, pre-eclampsie, vroeggeboorte en foetale groeibeperking. Ook voor SS zijn er aanwijzingen voor een verhoogd risico op complicaties tijdens de zwangerschap. Tot op heden zijn de oorzaken van deze, veelal placenta-gerelateerde complicaties, niet geheel opgehelderd. Wel is bekend dat de aanwezigheid van anti-SSA-autoantistoffen kan leiden tot neonatale lupus en dat anti-fosfolipiden-antistoffen kunnen leiden tot trombose. Naast de aanwezigheid van autoantistoffen speelt chronische activatie van het immuunsysteem waarschijnlijk een belangrijke rol bij het ontstaan van zwangerschapscomplicaties in deze patiënten. Zowel klinisch als biologisch is er overlap tussen met name SLE en SS. De overlap in zwangerschapscomplicaties en de determinanten hiervan zijn echter niet goed bekend
Research question / problem definition
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in het optreden van zwangerschapscomplicaties, en determinanten hiervan, in patiënten met SLE, SS en APS?
Workplan
Aan de hand van het elektronisch patiëntendossier zullen patiënten met SLE, SS of APS, die onder behandeling zijn in het UMCG, worden geselecteerd op minstens één doorgemaakte zwangerschap in de afgelopen 10 jaar. Deze patiënten zullen een vragenlijst ontvangen over zwangerschapsuitkomsten (retrospectief). Daarnaast zullen klinische gegevens van deze patiënten vlak voor en tijdens de zwangerschap worden geregistreerd.
back to toptop