Projectdetails

of


Gebruik van preventieve cardiovasculaire medicatie bij verpleeghuisbewoners met dementie: een retrospectief onderzoek naar de huidige praktijk van stoppen.

Keywords:
elderly medication safety cardiovascular risk management

Researchers:
dr. H.J. Luijendijk
dr. E.C. de Haas

Nature of the research:
Retrospectief cohortonderzoek

Fields of study:
geriatrics

Background / introduction
Het bevorderen van passend medicatiegebruik bij ouderen is één van de speerpunten van het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG. Als student-onderzoeker draag je bij aan een groter onderzoeksproject waarmee we inzicht willen krijgen in het gebruik van preventieve cardiovasculaire medicatie (bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en antistollingsmedicatie) bij verpleeghuisbewoners met dementie.

De balans tussen de voor- en nadelen van deze medicatie wordt ongunstiger met het ouder worden. Dit geldt vooral voor kwetsbare ouderen en ouderen op (zeer) hoge leeftijd, omdat het aantal resterende levensjaren is afgenomen en de kans op bijwerkingen, zoals vallen en bloedingen, toeneemt. Dit kan leiden tot het gezamenlijke besluit van arts en oudere, of diens vertegenwoordiger, om de medicatie te stoppen.

Op dit moment is er nog weinig bekend over het gebruik van preventieve cardiovasculaire medicatie bij verpleeghuisbewoners. Met dit onderzoek willen we leren van de huidige praktijk.
Research question / problem definition
We gaan uitzoeken welk deel van de verpleeghuisbewoners met dementie deze medicatie gebruikt. En, als deze medicatie in het verleden is gestopt, wanneer, waarom en hoe dit is gebeurd.
Workplan
Je helpt bij het retrospectief verzamelen van gegevens uit de medische dossiers van deelnemende verpleeghuisbewoners. Daarnaast voer je statistische analyses uit om je eigen, in overleg geformuleerde onderzoeksvraag te beantwoorden.
References
Malek Makan A, van Hout H, Onder G, Finne-Soveri H, van der Roest H, van Marum R. Prevalence of Preventive Cardiovascular Medication Use In Nursing Home Residents. Room for Deprescribing? The SHELTER Study. J Am Med Dir Assoc. 2017;18(12):1037–42.

Krishnaswami A, Steinman MA, Goyal P, Zullo AR, Anderson TS, Birtcher KK, et al. Deprescribing in Older Adults With Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2019;73:2584–95

Onder G, Vetrano DL, Villani ER, Carfì A, Lo Monaco MR, Cipriani MC, et al. Deprescribing in Nursing Home Residents on Polypharmacy: Incidence and Associated Factors. JAMDA. 2019;20:1116–20.

NHG, NIV en NVVC. Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Utrecht: 2018.
back to toptop