Projectdetails

of


Hoe (on)gezond is de leefomgeving in Noord-Nederland?

Keywords:
:psychosocial and lifestyle determinants built environment

Researchers:
dr. N. Smidt
C.P. Erpecum

Nature of the research:
In dit project onderzoek je in hoeverre de leefomgeving in Noord-Nederland uitnodigt tot ongezond gedrag. Je kan je bij de leefomgeving focussen op een overvloedige aanwezigheid van fast-food outlets of op een gebrek aan sportfaciliteiten. Voor dit project gebruiken we informatie van een grote cohortstudie (Lifelines) en een register met locaties van voedselaanbieders en sportfaciliteiten. Je voert hiervoor statistische analyses uit en je schrijft een wetenschappelijk verslag op basis van je bevindingen. Ook schrijf je een beknopt rapport voor media en beleidsmakers.

Fields of study:
epidemiology and statistics health sciences Sociale Geneeskunde

Background / introduction
Een ongezonde leefomgeving, bijvoorbeeld een gebrek aan sportaccommodaties of overvloedige aanwezigheid van fast-food outlets, kan uitnodigen tot een ongezonde leefstijl. De leefomgeving krijgt daarom steeds meer aandacht van wetenschappers, beleidsmakers en media. Er is echter nog maar weinig bekend over de leefomgeving in Noord-Nederland. Voor dit deelproject maken we gebruik van een grootschalig onderzoek in Noord-Nederland (Lifelines cohort study) en een register met locaties van voedselaanbieders en sportfaciliteiten (LISA).
Research question / problem definition
Mogelijke vraagstellingen zijn:
- Hoe (on) gezond is de voedselomgeving in Noord-Nederland?
- Hoe (on) gezond is de beweegomgeving in Noord-Nederland?
Mogelijke aanvullende vragen zijn onder andere:
- Is de voedselomgeving ongezonder in arme buurten dan in rijke buurten?
- Is de beweegomgeving ongezonder in arme buurten dan in rijke buurten?
Workplan
De student zal zich allereerst verdiepen in de literatuur. Hierna zal de student een beschikbare dataset gebruiken om statistische analyses uit te voeren. Daarna zal de student de bevindingen van de statistische analyse verwerken in een wetenschappelijk verslag en een beknopt rapport schrijven voor media en beleidsmakers.
References
Scholtens S, Smidt N, Swertz MA, Bakker SJ, Dotinga A, Vonk JM. Cohort profile: LifeLines, a three-generation cohort study and biobank. Int J Epidemiol. 2015;44.

Mason KE, Pearce N, Cummins S. Associations between fast food and physical activity environments and adiposity in mid-life: cross-sectional, observational evidence from UK Biobank. Lancet Public Heal. 2018 Mar 6;3(1):e24–33.

Lakerveld J, Mackenbach J. The Upstream Determinants of Adult Obesity. Obes Facts. 2017;10(3):216–22.
back to toptop