Projectdetails

of


Anaesthetic Biobank of Cerebrospinal Fluid

Keywords:
neurobiology biochemie neurotransmitters

Researchers:
Prof. dr. A.R. Absalom
R. Spanjersberg
C. Tigchelaar

Nature of the research:
Stage Wetenschap / Pilot Project / Overig (in overleg)

Fields of study:
anesthesiology laboratory medicine

Background / introduction
Het doel van de Anaesthetic Biobank of Cerebrospinal Fluid (CSF) is het opslaan van liquor voor toekomstig neurowetenschappelijk onderzoek. Liquor is in direct contact met het hersenparenchym, en is door beperkte doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière een specifiekere matrix voor hersenonderzoek dan bloed. De meeste studies naar de biochemische samenstelling van liquor focussen op patiënten met neurologische klachten, waarbij een lumbaal punctie vaak onderdeel is van de standaard diagnostiek. De ABC verzamelt liquor van patiënten die spinaalanesthesie ondergaan voor een operatieve ingreep. Deze patiënten zijn relatief (neurologisch) gezond, waardoor uniek onderzoek naar de (patho)fysiologie van het brein mogelijk is. Tevens worden patiënten goed in kaart gebracht middels neurocognitief onderzoek en vragenlijsten over stemming en angst. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe biomarkers voor neurologische en psychiatrische aandoeningen te identificeren.
Research question / problem definition
In samenwerking met het laboratorium worden er onder andere bepalingen gedaan van corticosteroïden en neurotransmitters (zoals dopamine en adrenaline). Deze bepalingen kunnen informatie geven over normaalwaarden, maar bijvoorbeeld ook geassocieerd worden met factoren als leeftijd, bloed-hersenbarrière functie of neuropsychiatrische voorgeschiedenis. Verder is onderzoek over de spinale anesthesie (bijvoorbeeld blokhoogte) ook mogelijk. De onderzoeksvraag is daarom in overleg zelf te bepalen.
Workplan
Deze stage biedt een leuke combinatie van klinisch onderzoek uitvoeren (patiënten includeren, neurocognitieve testen uitvoeren, assisteren bij afname van materiaal op de operatiekamer) en het beantwoorden van een eigen onderzoeksvraag door het schrijven van een verslag. Je zal actief worden begeleid door een promovendus en hoogleraar.
back to toptop