Projectdetails

of


Veneuze en arteriële trombose in patienten na allogene stamceltransplantatie

Keywords:
allogene stam cel transplantatie trombose

Researchers:
K. Meijer
dr. C. Hazenberg
dr. M. Bellido

Nature of the research:
Retrospectieve klinische studie, gebruik makend van bestaande database en elektronische patientdossiers

Fields of study:
haematology

Background / introduction
In het UMCG worden inmiddels jaarlijks ongeveer 90 allogene stamceltransplantaties (ASCT) uitgevoerd, in totaal zijn er sinds 2003 ongeveer 500 transplantaties verricht. De indicatie voor ASCT is in het UMCG altijd een kwaadaardige hematologische ziekte, meestal acute myeloide leukemie. Het doel van ASCT is verbeteren van de overleving.
Helaas kent ASCT ook ongewenste effecten. Eén daarvan is het optreden van cardiovasculaire ziekte, met zowel arteriële trombose (oa herseninfarcten, myocardinfarcten) als veneuze trombose (diep veneuze trombose, longembolie).
Dit onderzoek is de eerste stap op weg naar vóorkomen van trombose bij patiënten na ASCT. Om dat goed te kunnen doen, moeten we eerst weten hoe vaak trombose voorkomt. Ook is het voor preventieve maatregelen belangrijk te weten wanneer trombose voorkomt, en wat risicofactoren zijn. We zijn met name geïnteresseerd in de relatie tussen omgekeerde afstoting (graft versus host disease, GVHD) en het optreden van trombose, maar ook bijvoorbeeld eerder doorgemaakte trombose zou belangrijk kunnen zijn.
Research question / problem definition
1. Wat is de incidentie van veneuze trombose en arteriële trombose in het eerste jaar na ASCT?
2. Wat zijn risicofactoren voor trombose in het eerste jaar na ASCT? Wanneer in het beloop van ASCT treedt trombose op?
Workplan
Na zich te hebben ingelezen en een kort protocol te hebben geschreven, bestudeert de student de medische status van alle patiënten die in het UMCG een ASCT hebben ondergaan. Hij/zij verzamelt gegevens over risicofactoren voor trombose en over doorgemaakte trombose. De student bouwt een database, berekent incidenties en analyseert of er relaties zijn met verschillende risicofactoren. Tenslotte doet hij/zij een voorstel voor het al dan niet routinematig geven van tromboseprofylaxe in deze populatie.
Gedurende de looptijd van het onderzoek participeert de student in onderzoeks- en klinische besprekingen binnen de afdeling Hematologie, zowel binnen de stolling als het transplantatieteam.
References
DeFilipp Z et al. Metabolic syndrome and cardiovascular disease following hematopoietic cell transplantation: screening and preventive practice recommendations ferom CIBMTR and EBMT. Bone Marrow Transplant 2017;52:173-182
Kekre N et al. Venous thromboembolism is associated with graft-versus-host disease and increased non-relapse mortality after allogenic hematopoietic stem cell transplantation. Heamatologica 2017;102:1185-91.
Zahid MF. Venous thromboembolism following hematopoietic stem cell transplantation – a systematic review and meta-analysis. Ann Hematol 2016;956:1457-64.
back to toptop

Laatst gewijzigd: 23 februari 2012