Projectdetails

of


Evaluatie zorgpad "sectio in de voorgeschiedenis"

Keywords:
interventions in obstetrics cesarean delivery care outside the guideliness

Researchers:
S.A. Scherjon
M.T.M. Fransen

Nature of the research:
Vergelijkende studie van patiënten wel en niet in het zorgpad bevallen

Fields of study:
obstetrics

Background / introduction
In het kader van geïntegreerde zorg voor zwangere vrouwen is in 2016 in het VSV Stad en Ommeland het “Zorgpad geintegreerde zorg: vaginale baring na sectio” tot stand gekomen. In dit zorgpad zijn de voorwaarden en afspraken vastgelegd voor gezamenlijke zorg van eerste en tweede lijn tijdens de baring van vrouwen met een sectio in de voorgeschiedenis, die onder begeleiding van hun eigen verloskundige wensen te bevallen. In dit geval begeleidt de eerstelijns verloskundige de baring in het ziekenhuis, waarbij de CTG bewaking valt onder de verantwoordelijkheid van de tweede lijn. Voorwaarden hiervoor zijn onder andere een optimale communicatie over de voortgang en duidelijke en actuele verslagligging.
Voor het volledige protocol zie “Zorgpad geintegreerde zorg: vaginale baring na sectio” en “Geïntegreerde zorg: doelstellingen”.
Hoewel de introductie van het zorgpad gepaard is gegaan met enige scepsis en ongerustheid over de kwaliteit van zorg, lijkt deze werkwijze inmiddels geaccepteerd. Uit tussentijdse evaluatie is niet gebleken dat er sprake is van slechtere zwangerschapsuitkomsten en globale inventarisatie van de patiënttevredenheid laat positieve resultaten zien.
Research question / problem definition
1. Retrospectieve evaluatie van de uitkomsten van de baringen van vrouwen in het zorgpad in vergelijking van laag risico zwangere vrouwen die primair onder leiding van de tweede lijn zijn bevallen
2. Patiënttevredenheid
3. (Evaluatie counseling m.b.t. het zorgpad?)
4. Ontwikkeling patiënten informatie
Workplan
Bij iedere patiente die in het zorgpad bevallen is wordt een vergelijbare patinet gezocht en de uitkomsten van de bevallingen worden vegeleken om de 4 vvraagstellingen te kunnen benatwoorden
References
https://docportal.umcg.nl/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?documentid=793d268b-39bc-4d8c-929e-c91118f55676&NavigationHistoryID=20655274&customcss=&HyperlinkID=58a32060-f0de-49f0-bdc2-ce45d5ef9eed&PortalID=0
https://docportal.umcg.nl/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?documentid=5162326f-b467-467e-a238-01474fa85e92&NavigationHistoryID=20655274&customcss=&HyperlinkID=0a636b7e-1930-4229-b440-28b92d35865e&PortalID=0
back to toptop