Projectdetails

of


Skeletspiermetabolisme bij patiënten met hartfalen met en zonder ijzertekort

Keywords:
heart failure iron deficiency MRS

Researchers:
P. van der Meer
drs. H. van der Wal

Nature of the research:
Prospectieve observationele studie

Fields of study:
pharmacology radiology cardiology

Background / introduction
Chronisch hartfalen is wereldwijd een belangrijk gezondheidsprobleem. Naar schatting lijdt 2-3% van de Westerse populatie aan deze aandoening. Ondanks verbeteringen in (medicamenteuze) therapie neemt de prevalentie van chronisch hartfalen toe en is de prognose momenteel slechter dan de meeste vormen van kanker (50% mortaliteit binnen 5 jaar na diagnose). Nederland geeft 1.1% van haar gezondheidsbudget uit aan hartfalenzorg.[3]

Diverse studies hebben aangetoond dat ijzerdeficiëntie het welbevinden en de prognose van hartfalenpatiënten nog verder verslechtert, met name het inspanningsvermogen.[1,4-6] Het mechanisme hierachter is nog grotendeels onbekend. In vitro-studies hebben aangetoond dat ijzerdeficiëntie leidt tot een afgenomen mitochondriële functie en dus tot directe cellulaire effecten.[7,8] Extrapolerend naar patiënten zou ijzerdeficiëntie dus kunnen leiden tot directe negatieve effecten op de skeletspiercellen, onafhankelijk van eventuele cardiovasculaire (verminderd hartminuutvolume) of hematologische (ijzergebreksanemie) effecten van ijzerdeficiëntie.

Onze hypothese is dat hartfalenpatiënten met ijzerdeficiëntie een functioneel verminderd oxidatief skeletspiermetabolisme hebben vergeleken met hartfalenpatiënten zonder ijzertekort.
Research question / problem definition
Wat is de invloed van ijzertekort op het skeletspiermetabolisme bij patiënten met hartfalen?
Workplan
In deze studie zullen wij 20 patiënten met hartfalen includeren, waarvan 10 met ijzertekort en 10 zonder. Om anemie als verstorende factor uit te sluiten, worden alleen niet-anemische patiënten geïncludeerd. Proefpersonen zullen eenmalig naar het UMCG komen. Na het verkrijgen van informed consent zullen enkele medische gegevens verzameld worden en zal bloed afgenomen worden ter bepaling van de ijzerstatus. Vervolgens zullen de proefpersonen een inspanningstest verrichten in de MRI-scanner op een MRI-compatibele fietsergometer. Dit is een niet-invasieve manier om het skeletspiermetabolisme op een dynamische manier te meten (in rust, tijdens inspanning en tijdens herstel).

Voor dit project is reeds METc-goedkeuring verkregen. De student kan dus direct werken aan het project. Onder begeleiding van een arts-onderzoeker zal de student de volgende werkzaamheden kunnen verrichten: patiënten identificeren en includeren, patiënten begeleiden op de onderzoeksdagen, alle onderzoeksdata verzamelen en invoeren in de database en statistische analyses uitvoeren. De resultaten zullen uiteindelijk gepubliceerd worden in een wetenschappelijk artikel. Bij gebleken interesse kan de student co-auteur op dit artikel worden.
References
1. Klip IT, Comin-Colet J, Voors AA et al. Am Heart J 2013.
2. Jankowska EA, Rozentryt P, Witkowska A et al. J Card Fail 2011.
3. RIVM. Health care costs in The Netherlands, 2015. 2017; Available at: https://statline.rivm.nl/#/RIVM/nl/dataset/50040NED/table?graphtype=Table&ts=1512975518824. Accessed September 11, 2018.
4. Enjuanes C, Klip IT, Bruguera J et al. Int J Cardiol 2014.
5. Moliner P, Jankowska EA, van Veldhuisen DJ et al. Int J Cardiol 2017.
6. Comin-Colet J, Enjuanes C, Gonzalez G et al. Eur J Heart Fail 2013.
7. Hoes MF, Grote Beverborg N, Kijlstra JD et al. Eur J Heart Fail 2018.
8. Rensvold JW, Ong SE, Jeevananthan A et al. Cell Rep 2013.
back to toptop