Projectdetails

of


Onderzoek Multiple Sclerose expertise centrum Isala

Keywords:
multiple sclerosis patient centered care

Researchers:
dr. E.M.P.E. Zeinstra

Nature of the research:
Het nieuw opgerichte Multiple Sclerose (MS) expertise centrum Isala heeft rond de 800 MS patiënten actief onder behandeling. Alle subtypes MS worden gezien en alle beschikbare behandelingen worden voorgeschreven. We zijn een regionaal verwijscentrum. Met bepaalde, hoog risico behandelingen hebben wij in Noord-Oost Nederland de meeste ervaring. Hierdoor is een enorme hoeveelheid data beschikbaar wat alle kansen biedt voor uitdagend onderzoek. Als M3 student krijg je de kans om hieraan een actieve bijdrage te leveren. In overleg met de neuroloog kan je wetenschappelijke onderzoeksstage op maat vastgesteld worden.

Fields of study:
neurology

Background / introduction
Multiple Sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jong volwassen leeftijd leidend tot blijvende invaliditeit. MS kan een impact hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren. Mede hierdoor is de zorg voor mensen met MS divers en complex. Er zijn een groot aantal disciplines bij betrokken.
De afgelopen jaren volgen de ontwikkelingen rondom de behandeling en diagnostiek elkaar snel op. De huidige behandelmogelijkheden zijn niet alleen vele malen effectiever maar ze hebben ook meer bijwerkingen en zijn duurder. Dit vraagt om een zorgvuldige monitoring van de effecten en bijwerkingen.
Uiteindelijk is de uitbreiding van het behandelarsenaal een grote vooruitgang voor de patiënt, maar vraagt wel om veel kennis en ervaring van de neuroloog. Er komen dan ook steeds meer neurologen die MS als specifiek aandachtsgebied hebben.
Research question / problem definition
Met de beschikbare data kunnen we inzicht krijgen in de patiënt karakteristieken en kenmerken van de gehele MS populatie van het MS expertise centrum Isala. Hiermee kunnen een veelheid aan actuele onderzoeksvragen beantwoord worden.
Gedacht kan worden aan:

1) Onderzoeken welke diagnoses gesteld worden in de groep patiënten die verwezen worden met vraagstelling MS en de aanvullende onderzoeken die worden ingezet (en andersom: waar worden patiënten met diagnose MS mee ingestuurd).
2) Onderzoeken of er verschillen zijn, en zo ja welke verschillen, tussen MS neurologen en algemeen neurologen in de voorgeschreven MS medicatie.
3) Onderzoeken of shared decision making op de MS poli leidt tot hogere therapie trouw.
4) Onderzoeken of het gebruik van E-health leidt tot minder zorgconsumptie en hogere kwaliteit van leven.

Je mag ook zelf je eigen ideeën inbrengen. Dan kijken we gezamenlijk of het mogelijk is om hier een goede onderzoeksstage van te maken.
Workplan
Week 1-2: inlezen
Week 3-10: data verzamelen
Week 11-14: data analyse
Week 15-20: afronding, verslag schrijven
back to toptop

Laatst gewijzigd: 23 februari 2012