Projectdetails

of


Vergelijking van langdurig en kort gebruik van absorberend incontinentiemateriaal voor urine-incontinentie.

Keywords:
evaluatie van zorg Huisartsgeneeskunde Hulpmiddelen

Researchers:
dr. M.H. Blanker
Dr. H. van der Worp
M. Schreuder

Nature of the research:
Observationeel vragenlijst onderzoek

Fields of study:
gynaecology GP medicine urology

Background / introduction
: We voeren een studie uit onder gebruikers van absorberend incontinentiemateriaal om de kwaliteit van leven en de tevredenheid met de zorg en het product te inventariseren. Personen moeten minimaal drie maanden incontinentiemateriaal hebben gebruikt om in aanmerking te komen voor deelname. Het kan zijn dat juist personen die niet tevreden zijn deze materialen korter dan 3 maanden gebruiken waardoor de uitkomsten van de studie niet representatief zijn voor deze groep. In een sub-studie vergelijken we daarom de groep die deze materialen korter dan drie maanden gebruikt met personen die deze materialen langere tijd gebruiken.
Research question / problem definition
Verschillen kortdurende gebruikers van incontinentiematerialen van langdurige gebruikers?
Workplan
Je ontwikkelt een vragenlijst waarin tevredenheid over het gebruikte product, redenen voor het stoppen met het product en gebruikte zorg in kaart worden gebracht. Vervolgens benader je via deelnemende apotheken patiënten met chronische urine-incontinentie die korter dan 3 maanden incontinentiematerialen hebben gebruikt. Doel is om 100 patiënten te includeren. Deze patiënten worden vervolgens vergeleken met langdurige gebruikers uit de hoofdstudie.
back to toptop

Laatst gewijzigd: 23 februari 2012