Projectdetails

of


Gebruik van Evidence-Based Practice vaardigheden door recent afgestudeerde jeugdartsen

Keywords:
qualitative research use of evidence-based practice

Researchers:
Prof. dr. A.D.C. Jaarsma
Prof. dr. S.A. Reijneveld
Dhr. drs. J.J. de Schipper
Dhr. dr. F.W. Noordik
Mw. dr. A.J.M. Hermans

Nature of the research:
Kwalitatief onderzoek bij jeugdartsen (sociale geneeskunde).

Fields of study:
Sociale Geneeskunde

Background / introduction
Jeugdartsen hebben een medische vervolgopleiding gevolgd van twee jaar of van vier jaar. Tijdens het basiscurriculum maar ook tijdens de vervolgopleiding doen zij ervaring op met Evidence-Based Practice (EBP) vaardigheden d.w.z. (a) het klinische probleem vertalen in een beantwoordbare vraag; (b) het efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal; (c) het wegen van de gevonden evidence op methodologische kwaliteit en toepasbaarheid in de eigen praktijksituatie; (d) het nemen van een beslissing mede op grond van de gevonden evidence; (e) het regelmatig evalueren van de kwaliteit van dit proces (naar Dawes, 2005). De beroepsverenigingen vinden dat EBP vaardigheden als onderdeel van de academisering van het werkveld belangrijk zijn voor elke jeugdarts. Bij veel medische specialismen blijft de praktijk achter bij deze wens (Zwolsman, 2012 en Swennen, 2013). Hoe het op dit moment gesteld is met het gebruik van deze EBP vaardigheden van jeugdartsen weten we nog niet. Daarom doen we dit kwalitatieve onderzoek.
Research question / problem definition
Vraagstelling: wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor het daadwerkelijk gebruik van EBP vaardigheden door jeugdartsen die recent hun opleiding hebben afgerond?
Workplan
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een van de opleidingsinstituten voor jeugdartsen, de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) in samenwerking met het UMCG, afdeling innovatie en onderzoek van medisch onderwijs en sociale geneeskunde. De onderzoeker zal naar verwachting 10 – 15 semigestructureerde interviews van ongeveer een uur houden met recent afgestudeerde jeugdartsen. Er wordt een geluidsopname van het interview gemaakt. De interviews kunnen naar verwachting beginnen in november. Interviews en de verwerking daarvan zijn gepland in de periode november 2018 tot en met januari 2019.
Je rol als JSM student zal zijn het uitwerken van de interviews tot verbatim interview verslagen, het invoeren in Atlas software en het samen met de onderzoeker en een ander lid van de onderzoeksgroep coderen en analyseren van de gegevens.
References
- Dawes, M., Summerskill, W., Glasziou, P., et al. Sicily statement on evidence-based practice 2005
- Swennen, M.H.J., Heijden, G.J.M.G. van der, Boeije, H.R., Rheenen, N. van, Verheul, F.J.M., Graaf, Y. van der. Kalkman, C.J. Doctors’ Perceptions and Use of Evidence-Based Medicine: A Systematic Review and Thematic Synthesis of Qualitative Studies. 2013
- Zwolsman, S., te Pas, E., Hooft, L., Wieringa-de Waard, M. and van Dijk, N. Barriers to GPs' use of evidence-based medicine: a systematic review. 2012
back to toptop

Laatst gewijzigd: 23 februari 2012