Projectdetails

of


Een app voor urine incontinentie bij vrouwen; welke factoren zijn gerelateerd aan succes of falen van de behandeling?

Keywords:
qualitative research Ehealth patient experiences

Researchers:
dr. M.H. Blanker
drs. N.J. Wessels
drs. A.M.M. Loohuis

Nature of the research:
eHealth, kwalitatief onderzoek

Fields of study:
GP medicine

Background / introduction
Urine incontinentie (UI) komt voor bij 25-45% van de volwassen vrouwen en gaat gepaard met een grote negatieve impact op kwaliteit van leven en hoge kosten [1]. Om de zorg voor deze patiënten te optimaliseren ontwikkelden wij een mobiele applicatie; de URinControl app. Wij verwachten dat de app de UI-zorg kan verbeteren o.a. door ondersteuning van de therapietrouw met behulp van automatische herinneringen en door het verlagen van de drempel om hulp te zoeken [2].
Het effect van de URinControl app wordt nu onderzocht in een RCT, waarbij de app wordt vergeleken met de standaard zorg via de huisarts [3]. In dit project wordt door middel van interviews onderzocht welke factoren gerelateerd zijn aan succes of falen van beide behandelingen. Er is ruimte voor 2 studenten.
Research question / problem definition
Welke factoren zijn gerelateerd aan succes of falen van een app-behandeling bij urine-incontinentie?
Workplan
Vrouwen uit beide behandelgroepen met succes danwel falen van de behandeling zullen worden uitgenodigd voor een interview. De werkzaamheden zullen bestaan uit het plannen, uitvoeren, coderen en analyseren van de interviews.
References
1. Dumoulin C, Hay-Smith EJC, Mac Habée-Séguin G. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(5):CD005654
2. Hamine S, Gerth-Guyette E, Faulx D, Green BB, Ginsburg AS. Impact of mHealth chronic disease management on treatment adherence and patient outcomes: A systematic review. J Med Internet Res. 2015;17(2):1-15
3. Loohuis AMM, Wessels NJ, Jellema P, et al. The impact of a mobile application-based treatment for urinary incontinence in adult women: Design of a mixed-methods randomized controlled trial in a primary care setting. Neurourol Urodyn. 2018;(November 2017):1-10
back to toptop