Projectdetails

of


Het effect van de voor constitutioneel eczeem geregistreerde biological Dupilumab op de ernst van handeczeem

Keywords:
dupilumab biological handeczeem

Researchers:
drs. J.A.F. Oosterhaven
Dr. M.L.A. Schuttelaar
Dr. M.L.A. Schuttelaar

Nature of the research:
Dit onderzoek is onderdeel van een langlopend database onderzoek naar het effect van diverse systemische middelen (o.a. biologicals) op de ernst van (hand)eczeem.

Fields of study:
dermatology

Background / introduction
Handeczeem is een veel voorkomende aandoening, die vanwege de lokalisatie vele consequenties kan hebben op het leven van de patiënt. Zo leidt chronisch handeczeem veelvuldig tot morbiditeit en ziekteverzuim, resulterend in een lagere kwaliteit van leven. Met name onder de patiënten met constitutioneel eczeem komt vaak handeczeem voor. De levensprevalentie van handeczeem in de algemene bevolking is ongeveer 15%, tegenover ongeveer 60% in de bevolking met constitutioneel eczeem. Omdat veel recente eczeembehandelingen, waaronder Dupilumab, reeds zijn geïndiceerd voor constitutioneel eczeem, maar nog niet voor handeczeem, kan de effectiviteit van deze middelen op handeczeem vanwege de hoge prevalentie goed bestudeerd worden binnen deze patiëntengroep.
Om de ernst van het handeczeem te meten worden op de polikliniek twee meetinstrumenten gebruikt, namelijk de Hand Eczema Severity Index (HECSI) en de photographic guide for hand eczema door Coenraads et al. De HECSI legt voor vijf verschillende locaties van handeczeem het betrokken oppervlakte in percentage en de ernst van diverse aanwezige efflorescenties vast. De photographic guide wordt gebruikt om de gemiddelde ernst van het handeczeem te beoordelen. Het doel van dit onderzoek is de effectiviteit van Dupilumab bij handeczeem vast te leggen, zodat dit middel in de toekomst ook voor patiënten met alleen handeczeem kan worden voorgeschreven.
Research question / problem definition
Wat is het effect van Dupilumab op de ernst van handeczeem?
Workplan
Wij vragen van de student om nauwkeurig de reeds verzamelde data van patiënten in te voeren in een OpenClinica database, deze database bij te houden en om aan het einde van dit project verslag te doen over het effect van Dupilumab op de ernst van handeczeem aan de hand van de HECSI en de photographic guide for hand eczema.

Bij substantiële bijdrage kan de student medeauteur worden van een publicatie in een internationaal journal.
back to toptop

Laatst gewijzigd: 23 februari 2012