Projectdetails

of


Onderzoek naar de 5-jaars overleving van patiënten opgenomen voor COPD revalidatie; de GRZ-COPD-5YFU studie

Keywords:
COPD 5jaars overleving

Researchers:
Drs. E.F. van Dam - van Isselt
Dr. K.H. Groenewegen - Sipkema

Nature of the research:
Zorggroep Solis heeft in 2009, in samenwerking met de longafdeling van het Deventer Ziekenhuis, het GRZ-COPD programma ontwikkeld. Doel van dit revalidatieprogramma is om de gezondheidsstatus van (met name oudere) patiënten met ernstig en zeer ernstig COPD, na een ziekenhuisopname in verband met een acute exacerbatie, te verbeteren en om complicaties, zoals progressieve functionele achteruitgang en recidiverende ziekenhuisopnames, te voorkomen. Een programmabeschrijving is in 2013 gepubliceerd.

Fields of study:
epidemiology pulmonology

Background / introduction
Gelijktijdig met de implementatie van het revalidatieprogramma, is gestart met een observationeel onderzoek naar patiënt karakteristieken en beloop van functionaliteit en gezondheidsstatus. Conclusie van dit onderzoek is dat het ontwikkelen en implementeren van het GRZ-COPD programma haalbaar is. Bovendien laten de resultaten van dit onderzoek een klinisch relevante verbetering zien van het inspanningsvermogen, de ADL-zelfstandigheid en de ervaren gezondheidstoestand. Deze positieve uitkomsten waren reden voor het opzetten van een gecontroleerde vervolgstudie naar het effect van het GRZ-COPD programma, welke inmiddels wordt uitgevoerd. Inmiddels zijn er voor alle destijds geïncludeerde patiënten 5 jaren verstreken en zou het interessant zijn om de 5-jaars overleving van deze specifieke patiëntengroep te onderzoeken. Daarnaast willen we graag onderzoeken welke variabelen een gunstig beloop kunnen voorspellen. Wanneer dit variabelen blijken te zijn die met revalidatie te beïnvloeden zijn, zoals bijvoorbeeld de voedingsstatus, kunnen de uitkomsten van dit onderzoek bijdragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit en de effectiviteit van het revalidatieprogramma.
Research question / problem definition
Doel:
Het doel van het onderzoek is het onderzoeken van de 5-jaars overleving van patiënten opgenomen voor het GRZ-COPD programma en onderzoeken welke variabelen overleving voorspellen.
Onderzoeksvragen:
1. Wat is de 5-jaarsoverleving van deze patiëntengroep?
2. Welke patiënten zijn 5 jaar na start revalidatie nog in leven?
3. Wat zijn voorspellende variabelen/factoren voor survival?
Workplan
Retrospectief cohortonderzoek middels dossieronderzoek van alle destijds geïncludeerde patiënten.
References
Publicaties:
1. Dam van Isselt EF van, Groenewegen K, Visschedijk J, Achterberg WP. COPD-revalidatie in het verpleeghuis. Medisch Contact 2010;36:1791-93.
2. Dam van Isselt EF van, Groenewegen-Sipkema KH, Spruit-van Eijk M, Chavannes NH, Achterberg WP. Geriatric rehabilitation for patients with advanced COPD: programme characteristics and case studies. International journal of palliative nursing 2013;19(3):141-6.
3. Dam van Isselt EF van, Groenewegen-Sipkema KH, Spruit-van Eijk M, Chavannes NH, Achterberg WP. Geriatric rehabilitation for patients with advanced COPD; a naturalistic prospective cohort study on feasibility and course of health status. Chronic Respiratory Disease 2014 11: 111.
4. Dam van Isselt EF van, Groenewegen-Sipkema KH, Spruit-van Eijk M, Chavannes NH, Achterberg WP. Health status measured by the Clinical COPD Questionnaire (CCQ) improves following post-acute pulmonary rehabilitation in patients with advanced COPD. Prim Care Resp J. npj Primary Care Respiratory Medicine (2014) 24, Article number: 14007; doi:10.1038/npjpcrm.2014.7; published online 20 May 2014.
back to toptop