Projectdetails

of


Trends in hospitalization of children presenting at the out of hours primary care service

Keywords:
primary care, gastro-enteritis, children, out-of-hours service, pediatrics.

Researchers:
Prof. dr. M.Y. Berger
drs. F. Fickweiler

Nature of the research:
Patiëntendossier onderzoek

Fields of study:
GP medicine pediatrics gastroenterology

Background / introduction
Acute huisartsgeneeskundige zorg aan kinderen wordt voornamelijk aangeboden via de huisartsenpost. Hier werken huisartsen die meestal kind en gezin niet goed kennen. De mogelijkheid om een kind in de tijd te vervolgen op de huisartsenpost is beperkt. Deze omstandigheden kunnen consequenties hebben voor de kwaliteit van de zorg. In Engeland toonde men aan dat het aantal kortdurende ziekenhuisopnames van kinderen voor aandoeningen die eenvoudig in de eerste lijn behandeld hadden kunnen worden, explosief is toegenomen in de afgelopen 15 jaar.
Research question / problem definition
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de zorg die de afgelopen 10 jaar is aangeboden aan kinderen van 6 maanden tot 6 jaar die verwezen zijn tijdens de avond, nacht en weekend diensten van de huisarts vanwege gastro-enteritis.
Workplan
De vraagstellingen worden beantwoord door het analyseren van geanonimiseerde routinematig verzamelde zorggegevens van kinderen van 6 maanden tot 6 jaar die vanaf de DDG in de periode van januari 2007 tot en met september 2014 verwezen zijn naar het ziekenhuis vanwege gastro-enteritis. Hiervoor zullen ontslagbrieven worden opgevraagd bij de betreffende ziekenhuizen.
References
Gill PJ, Goldacre MJ, Mant D, Heneghan C, Thomson A, Seagroatt V, et al. Increase in emergency admissions to hospital for children aged under 15 in England, 1999-2010: national database analysis. Arch Dis Child 2013 May;98(5):328-334.
back to toptop