Projectdetails

of


De Laparoscopic APPendicitis Score (LAPP): een multicenter validatie studie.

Keywords:
laparoscopy Appendicitis

Researchers:
Dr. J.W. Haveman
drs. H.S. Hofker
Prof. dr. E. Heineman

Nature of the research:
Multicenter prospectieve validatie studie.

Fields of study:
surgery

Background / introduction
Appendicitis is de meest voorkomende oorzaak van de ‘acute buik’. In Nederland worden jaarlijks circa 15.000 appendectomieën uitgevoerd. De diagnose appendicitis kan lastig zijn en dit leidt ertoe dat bij circa 12-18% van de uitgevoerde appendectomieën, de appendix na histologisch onderzoek niet ontstoken blijkt te zijn. Een dergelijke negatieve appendectomie gaat gepaard met een morbiditeit van ongeveer 6% en gaat gepaard met onnodige kosten. Een methode om dit percentage negatieve appendectomieën te verlagen is door de appendix tijdens een laparoscopie systematisch te beoordelen. Wanneer de appendix dan beoordeeld wordt als normaal, hoeft deze niet verwijderd te worden. Deze beoordeling tijdens de laparoscopie, blijkt in de praktijk echter lastig te zijn.
Tijdens een door ons uitgevoerde pilot studie1 hebben we de Laparoscopische APPendix score ontwikkeld (LAPP score). In dit prospectief uitgevoerd single-center studie deden 134 patiënten mee. De LAPP score bestaat uit 5 vragen zoals is er perforatie of necrose van de appendix, is het meso-appendix verdikt, is de appendix verdikt, is er een adhesie en is er versterkte vaattekening? Wanneer 1 van deze vragen tijdens de laparoscopische beoordeling van de appendix met ja wordt beantwoord, wordt aanbevolen om de appendix te verwijderen. Indien alle vragen met nee worden beantwoord kan de appendix blijven zitten. Om deze score in de praktijk te gebruiken moet deze eerst in een multicenter validatie studie worden gevalideerd.
Research question / problem definition
Het doel van deze multicenter studie is om het aantal negatieve appendectomieën te halveren in vergelijking met een retrospectief cohort van 843 patiënten met een negatief appendectomie percentage van 9%. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaat van een toename van het percentage ontstoken appendices die niet verwijderd wordt.
Workplan
The LAPP studie begon in september 2012 en werd gestopt in mei 2016. Gedurende deze periode zijn 342 patiënten geïncludeerd. De studie werd in 5 Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd. De student is verantwoordelijk voor het verzamelen van alle relevante data van de 342 geïncludeerde patiënten. Toegang tot het electronisch patiëntendossier e.d. zal door de lokale hoofdonderzoeker gefaciliteerd worden. Daarna zal deze data verwerkt worden in een database en zal er statistiek door student worden uitgevoerd. Vervolgens wordt het verslag en een wetenschappelijk artikel geschreven.
References
Hamminga JT, Hofker HS, Broens PM, Kluin PM, Heineman E, Haveman JW. Evaluation of the appendix during diagnostic laparoscopy, the laparoscopic appendicitis score: a pilot study. Surg Endosc. 2013 May;27(5):1594-600. doi: 10.1007/s00464-012-2634-4. Epub 2012 Oct 17. PubMed PMID: 23073690.
back to toptop