Projectdetails

of


Onderzoek naar de gevolgen van prednisolon voor spierkracht en mobiliteit bij patiënten met ANCA geassocieerde vasculitis: een cross-sectionele Pilot

Keywords:
Mobility ANCA associated vasculitis Glucocorticoids

Researchers:
A.C. Hessels
A. Rutgers
dr. J.S.F. Sanders
prof. dr. C.A. Stegeman

Nature of the research:
-Metingen verrichten bij patiënten -Klinische data verzamelen, invoeren in een onderzoeksdatabase en analyseren

Fields of study:
movement sciences reumatology nephrology

Background / introduction
ANCA geassocieerde vasculitis is een groep auto-immuunziekten die met name de kleine en middelgrote vaten aandoet. Er zijn verschillende vormen, waarvan Granulomatose met polyangiitis (GPA, voorheen ziekte van Wegener) de meest voorkomende en bekendste is. Bij ANCA geassocieerde vasculitis kan schade optreden in verschillende organen, waaronder luchtwegen, nieren en zenuwstelsel.

De behandeling van ANCA geassocieerde vasculitis bestaat uit hoog gedoseerde glucocorticoïden (meestal prednisolon) in combinatie met een immunosuppressivum (bijv. cyclofosfamide).Deze behandeling kan effectief de ziekte rustig krijgen. Helaas hebben glucocorticoïden ook veel bijwerkingen.

Een belangrijke bijwerking van glucocorticoïden is steroïd myopathie. Patiënten in onze kliniek bemerken vaak gedurende de behandeling een afname in kracht van de beenspieren. Daardoor krijgen ze problemen met traplopen en opstaan uit de stoel. Hoe groot dit krachtverlies is, en wat de invloed is op mobiliteit en kwaliteit van leven, is echter nooit systematisch onderzocht.

In dit onderzoek brengen we systematisch in kaart hoe groot het spierkrachtverlies is en welke gevolgen dit heeft voor mobiliteit en kwaliteit van leven. Dit onderzoek dient als basis voor het ontwikkelen van methoden om spierkrachtverlies tijdens behandeling met glucocorticoïden te beperken.
Research question / problem definition
1. Hoe groot is het spierkrachtverlies ten gevolge van hoog gedoseerde glucocorticoïden, gegeven voor de behandeling van ANCA geassocieerde vasculitis?
2. Welke invloed heeft dit spierkrachtverlies op mobiliteit en kwaliteit van leven?
Workplan
De student voert onder begeleiding metingen uit bij proefpersonen, aansluitend op hun bezoek aan de polikliniek. Het gaat onder andere om spierkrachtmetingen, bio-impedantie analyse en het meten van de vetverdeling. Daarnaast deelt hij/zij vragenlijsten uit en verzamelt deze als ze zijn ingevuld. Verder instrueert de student patiënten over een accelerometer die zij een week dragen en verzamelt hij/zij teruggestuurde accelerometers. De student voert de gegevens in een database in, analyseert deze en schrijft een verslag over de resultaten.

De student moet voldoende zelfstandig kunnen werken. Enige ervaring met handheld dynamometers, huidplooidiktemeters of accelerometers is niet vereist, maar wel een pré.

Het onderzoek zit momenteel in de Pilot fase. Alle patiënten in deze Pilot hebben één meetmoment. De Pilot dient ter voorbereiding op een cohort studie, waarbij het doel is spierkracht en mobiliteit van patiënten gedurende 6 maanden op meerdere momenten te meten. Er bestaan dus mogelijkheden om dit traject voort te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van een Stage Wetenschap of een MD PhD traject.
References
(1) Schakman O, Kalista S, Barbe C, Loumaye A, Thissen JP. Glucocorticoid-induced skeletal muscle atrophy. Int J Biochem Cell Biol 2013 Oct;45(10):2163-2172.
(2) Morishita S, Kaida K, Yamauchi S, Sota K, Ishii S, Ikegame K, et al. Relationship between corticosteroid dose and declines in physical function among allogeneic hematopoietic stem cell transplantation patients. Support Care Cancer 2013 Aug;21(8):2161-2169.
back to toptop